RSS zoznamy

Back

Seminár Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania

Seminár Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania

25.2.2020 | Ekonomické správy | Poľsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti seminár Podnikanie v Poľsku – formy a špecifiká podnikania. Poľsko je krajinou s dynamickým rozvojom služieb a intenzívnymi výrobnými aktivitami priemyselných podnikov s potenciálom pre spoluprácu so slovenskými spoločnosťami. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s jednotlivými formami podnikania na území Poľska s uvedením vzorových príkladov, daňovou problematikou a pracovnoprávnymi vzťahmi.
Cenné informácie o poľskom podnikateľskom prostredí získajú primárne výrobcovia s obchodným zástupcom v Poľsku, stavebné a montážne firmy a prevádzkovatelia e-shopov.
Viac o programe
Podujatie je určené zástupcom slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Registrovať sa môžete vyplnením registračného formulára najneskôr do 4. marca 2020.

 


Dátum: streda, 11. marec 2020
Miesto: Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Cena: bezplatne
Organizátor: SARIO Národný projekt
Kontakt: Petra Hudáková, T: 0910 828 323, email: petra.hudakova@sario.sk