RSS zoznamy

Back

Seminár: Zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín

Seminár: Zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín

25.10.2019 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc

Od 1. októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať Zvýhodnené vývozné úvery do rozvojových krajín prostredníctvom EXIMBANKY SR, ktorá bude môcť financovať, ako aj poisťovať úvery slovenských exportérov vyvážajúcich do vybraných rozvojových krajín. 


EXIMBANKA SR pripravuje do konca roka seminár k  Zvýhodneným vývozným úverom semináre pre exportérov a komerčné banky v Bratislave a vo Zvolene. Ďalšie semináre budú pokračovať v nasledujúcom roku v Košiciach a ďalších regiónoch Slovenska. Pre bližšie informácie sledujte webstránku, či facebook EXIMBANKY SR, kde budú informácie o presných termínoch a miestach konania.

Komu je podujatie určené:
Svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti je určené pre manažérov a zástupcov podnikov exportujúcich, alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska.

V prípade záujmu o účasť na workshope, prosím zašlite názov spoločnosti, mená účastníkov a miesto Vami vybraného semináru na emailovú adresu event@eximbanka.sk do 28.októbra 2019.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu a cieľ podujatia si EXIMBANKA SR vyhradzuje právo zastaviť prihlasovanie po prekročení kapacitného  limitu a  zamietnuť účas ť tým prihláseným,  ktorí  netvoria cieľovú  skupinu podujatia.  Podujatie sa   uskutoční  4. novembra 2019 (od 14:00 - 16:00)  v priestoroch Kongresovej sály MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava. 

registrácia prihlásených účastníkov je od 13:30 hod.