RSS zoznamy

Back

Slovensko-maďarské konzultácie zamerané na oblasť ekonomickej diplomacie

Slovensko-maďarské konzultácie zamerané na oblasť ekonomickej diplomacie

24.2.2020 | Ekonomické správy

Cieľom spoločného rokovania expertnej skupiny SR a HU bola výmena skúseností v oblasti ekonomickej diplomacie pri hľadaní efektívnych riešení a postupov najmä pre MSP pri prieniku na zahraničné trhy. Zámerom bolo dosiahnutie synergického efektu s účelom prepojenia ekonomickej diplomacie aj s rozvojovou pomocou a čoraz väčšieho zapájania slovenských spoločností do tejto oblasti. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 19. februára 2020 v priestoroch MZVEZ SR v nadväznosti na minuloročné stretnutie štátnych tajomníkov SR a HU L. Parízka a L. Magyara k problematike ekonomickej diplomacie.
Na rokovaniach sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín, predstavitelia slovenskej aj maďarskej Eximbanky, ako aj zástupcovia slovenskej a maďarskej investičnej agentúry (SARIO a HEPA).