RSS zoznamy

Back

Slovensko - Nemecké hospodárske fórum, 10. 10. 2019 v Bratislave

Slovensko - Nemecké hospodárske fórum, 10. 10. 2019 v Bratislave

10.10.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy

MZVEZ SR  sa   prostredníctvom SHSP zúčastnilo na Slovensko - nemeckom hospodárskom fóre, ktoré sa konalo v Bratislave, dňa 10. októbra 2019.  Išlo v poradí o prvé podujatie tohto typu zorganizované zo strany Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, na ktorom sa zúčastnil MiH SR P. Žiga, zástupcovia početných hospodárskych a obchodných inštitúcií, ako aj slovenských a nemeckých firiem. Podujatie bolo zamerané na identifikovanie nových možností obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami a jeho nosnou témou bola agenda Priemyslu 4.0 a s ním spojené procesy digitalizácie, robotizácie a dopadov na zamestnanosť. 

V rámci  fóra rezonovala skutočnosť, že práve ekonomická dimenzia vzájomnej spolupráce najlepšie stelesňuje dynamiku bilaterálnych vzťahov, o čom svedčia aj nasledovné údaje: DE je najdôležitejší obchodný partner a významný investor v SR; na Slovensku pôsobí približne 600 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 140 tis. ľudí; nemecké firmy majú najvyšší podiel na odvedených daniach u nás (v r. 2017 to bolo viac ako 450 mil.€). Počas fóra zazneli viaceré argumenty prečo je SR lákavou investičnou destináciou (výhodná geografická poloha, členstvo v eurozóne, kvalifikovaná pracovná sila, či jazyková vybavenosť ľudí). Rovnako boli prezentované úspešné príklady slovenských firiem, ktoré sú už dlhodobo etablované na nemeckom trhu. Uvedené stretnutie zároveň umožnilo otvorený dialóg venovaný témam ako podpora ekonomického rastu, rozvoj vedy a výskumu, či duálne vzdelávanie. Jeho súčasťou bol aj networking s cieľom pomôcť firmám navzájom sa informovať o trhových príležitostiach pre svoje produkty a služby. Stánok POCE poskytoval počas fóra poradenské služby o podnikaní v zahraničí  viacerým záujemcom a  firmám.