RSS zoznamy

Back

Slovensko-portugalské podnikateľské fórum

Slovensko-portugalské podnikateľské fórum

4.3.2020 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie
Je pre Vás Portugalsko zaujímavý exportný trh? Chcete spoznať portugalské obchodné prostredie a príležitosti, ktoré ponúka?
Príďte 25. marca 2020 do Bratislavy na Slovensko-portugalské podnikateľské fórum, ktoré pre Vás organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP (Operačný program Integrovaná infraštruktúra).
Podnikateľské fórum sa bude konať pri príležitosti návštevy predstaviteľov portugalskej obchodnej asociácie NERSANT na Slovensku, ktorá patrí k najväčším portugalským organizáciám zameraným na rozvoj internacionalizácie podnikania. Získate aktuálne informácie o portugalskom podnikateľskom prostredí a priestor prezentovať svoju podnikateľskú činnosť zástupcom asociácie NERSANT za účelom realizácie prieskumu trhu v Portugalsku a pomoci pri nadviazaní obchodných kontaktov s portugalskými partnermi.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:
strojársky a elektrotechnický priemysel
stavebný priemysel
spracovanie kovov
potravinárstvo
poľnohospodárstvo
inovatívne technológie
turizmus
Zúčastniť sa môžete, aj keď predmet Vašej činnosti nespadá do uvedených odvetví a sektorov, ale máte záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s portugalskými spoločnosťami.
 
Viac informácií o priebehu a programe fóra.  
  
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár najneskôr do 16. marca 2020.
Dátum: streda, 25. marec 2020
Miesto: SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: bezplatne
 
Kontakt: Samuel Čellár, M: +421 908 616 193, e-mail: samuel.cellar@sario.sk
 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár najneskôr do 16. marca 2020.
 
Kontakt: Dominika Horská, M: +421 910 828 320, e-mail: dominika.horska@sario.sk
 
 
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity podujatia