RSS zoznamy

Back

Smart Cities Workshop – pozvánka

Smart Cities Workshop – pozvánka

11.11.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Smart Cities Workshop (25. novembra 2019, Bratislava) je organizovaný na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partnerov - Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku , Smart Cities Klubu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stálej misie SR pri OECD v Paríži. 


Workshop je primárne zameraný na mentoring a koučing a bude venovaný predovšetkým cieľovej skupine agendy Smart Cities – slovenským inovatívnym firmám, ktoré budú mať možnosť svoje projekty prekonzultovať s významným expertom a riešiť otázky rozvoja ich projektov nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom kontexte. Zmyslom workshopu je prezentovať poznatky o implementácii agendy Smart Cities prostredníctvom interaktívneho mentoringového princípu a zvýšiť pripravenosť delegátov podujatia. Smart Cities Workshop je celodenné podujatie rozdelené na dopoludňajšiu konferenčnú časť a popoludňajšiu workshopovú časť. Veríme, že spolupráca a skúsenosti z rozvinutých krajín sveta a prenos cenných informácií a dát z globálne operujúcej a nadnárodnej inštitúcie, akou je OECD, prinesú exkluzívne know-how pre podnikateľov a pomôžu pozdvihnúť agendu Smart Cities na novú úroveň. Aspekt mentoringu firiem považujeme za kľúčový, nakoľko nesie potenciál pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu a prispieva ku kvalite nasadzovania inovatívnych riešení v mestách na Slovensku. 

 

Bližšie informácie a registrácia na: http://smartcities.fsvucm.sk/