RSS zoznamy

Back

Stretnutie s členmi Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer (DSIHK)

Stretnutie s členmi Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer (DSIHK)

26.11.2019 | Ekonomické správy | Nemecko

Dňa 26.novembra 2019 sa uskutočnilo stretnutie dezignovaného veľvyslanca Mariána Jakubócyho SR v Nemecku a GR SHSP Dušana Matulaya s členmi Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer (DSIHK). Význam slovensko-nemeckej ekonomickej spolupráce symbolicky podčiarklo aj miesto konania – závod spoločnosti Volkswagen v Devínskej Novej Vsi, ktorý je najväčšou nemeckou investíciou v SR a hrdí sa aj ďalšími prvenstvami a poprednými umiestneniami medzi všetkými zahraničnými investormi v SR. 
Člen predstavenstva VW Slovakia Sebastian Krapoth predstavil stručne spoločnosť a profil výroby v SR. Výkonný riaditeľ DSIHK Peter Kompalla a Prezident DSIHK Dr. Peter Lazar priblížili činnosť Komory a zdôraznili význam ekonomickej spolupráce medzi SR a Nemeckom. Obaja poukázali na skutočnosti, že nemeckí investori zamestnávajú v SR cca 140 tisíc ľudí a objem nemeckého zahraničného obchodu so SR je väčší ako s Indiou, či Brazíliou. Nemecké firmy sú najväčším platcom daní do štátneho rozpočtu spomedzi 200 najväčších podnikov na Slovensku. 
Predstavitelia ďalších veľkých nemeckých investorov ako Brose, alebo Boehringer priblížili svoje pôsobenie a plány na najbližšie obdobie. 
Marián Jakubócy zdôraznil, že jednou z priorít jeho pôsobenia v Nemecku bude aj pravidelná komunikácia s existujúcimi nemeckými investormi v SR a ich materskými koncernami. Nemeckí investori v SR majú so SR pozitívnu skúsenosť a je dobrý predpoklad ich ďalšieho rozvoja a prechodu na činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Príkladom je práve aj spoločnosť Brose, ktorárealizovala len nedávno veľkú investíciu v Prievidzi. 
Dušan Matulay zdôraznil záujem o úzku spoluprácu s nemeckými partnermi pri modernizácii automobilového priemyslu, ktorý čelí mnohým výzvam z pohľadu pohonu a moderných technológií. Zdôraznil, že nemeckí investori nie sú v SR aktívni len v automobilovom priemysle, ale aj v iných odvetviach a SR má naďalej záujem o široko diverzifikované portfólio nemeckých firiem v SR. 
Na záver si prezreli účastníci stretnutia výrobné haly Volkswagen Slovakia, ktoré sú jednými z najmodernejších a najvýkonnejších celého koncernu.