RSS zoznamy

Back

Stretnutie s ESET v Buenos Aires

Stretnutie s ESET v Buenos Aires

21.11.2019 | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy | Argentína

Dňa 14.11. 2019 sa konalo stretnutie v ESET v Buenos Aires, za účasti veľvyslanca p. Rastislava Hindického, výkonného riaditeľa ESET LATAM Federico Perez Acquisto a ED Petra Baláža.

 

Cieľom rokovania bolo prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce, plán na rok 2020.