RSS zoznamy

Back

Veľtrh s obrannou a vojenskou technikou – Milipol Paris

Veľtrh s obrannou a vojenskou technikou – Milipol Paris

25.11.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko

V dňoch 19. až 22. novembra 2019 sa uskutočnil 21. ročník veľtrhu s obrannou a vojenskou technikou – Milipol Paris. Veľtrh sa tentokrát prioritne zameral na oblasť národnej teritoriálnej bezpečnosti a ochrany (homeland security and safety). Veľtrh sa organizuje pod záštitou FR MV, v partnerstve s najvýznamnejšími FR zbrojárskymi firmami. SK nemalo na veľtrhu svoj vlastný stánok, ale v dvoch samostatných stánkoch sa ho zúčastnili dvaja slovenskí vystavovatelia - 2J Antennas, s.r.o.(rádiolokačná technika) a Soitron Mosy s.r.o. (smart riešenia pre policajné zložky na zvýšenie ich efektivity v teréne). Milipol je medzinárodný veľtrh, kde približne dve tretiny vystavovateľov sú zahraniční partneri. Záber je naozaj široký a za 4 dni mohli návštevníci vidieť ukážky produktov, techník a inteligentných riešení v oblastiach ochrany údajov, ekonomického a priemyselného spravodajstva, systémovej integrácie, analýz a riadenia rizika, civilnej ochrany, forenzných a vedeckých služieb, zbraňových systémov, premyslenej ochrany, špeciálnych a policajných zložiek, dopravnej bezpečnosti, bezpečnosti verejných priestranstiev, väzenskej bezpečnosti, zabezpečenia finančných systémov, ochrany v ropnom a plynárskom sektore ako aj boja proti počítačovým hrozbám (hackerstvo). Viaceré veľké koncerny mali vo svojich stánkoch samostatné prezentácie svojich najnovších produktov či momentálne najaktuálnejšej činnosti. Jednou z nich bola aj prezentácia firmy Thales v oblasti satelitnej a vesmírnej techniky. V roku 2019 sa na ZÚ Paríž s firmou Thales uskutočnili viacstupňové konzultácie, rozdelené na vojenskú a civilnú časť, ktoré boli venované špičkovým technológiám v rádiolokácii a aviatike. Vyvrcholením týchto aktivít tak bola organizácia Slovak Space Tech Day (SARIO, Thales Alenia Space, Thales AI4EU) v KE, ZA a BA. Spolupráca s vybranými stratupmi a SK univerzitami bude spolupráca s koncernom Thales pokračovať aj v roku 2020. 

 
Milipol Paris sa koná každé dva roky, vždy na výstavisku Villapinte (severný Veľký Paríž).