RSS zoznamy

Back

Výberové konanie - Štúdia uskutočniteľnosti a predbežný návrh výstavby vysokorýchlostnej cesty IB triedy

Výberové konanie - Štúdia uskutočniteľnosti a predbežný návrh výstavby vysokorýchlostnej cesty IB triedy

28.2.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko

Na základe výzvy objednávateľa verejného podniku „Cesty Srbska“ je predmetom obstarávania: Štúdia uskutočniteľnosti s koncepčným návrhom na výstavbu vysokorýchlostnej cesty IB. Od  hraničného priechodu s HU (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - hraničný priechod s Rumunskom (Nakovo). Predpokladá sa výstavba štvorprúdovej cesty s maximálnou povolenou rýchlosťou 100 km/h. Očakáva sa, že trasa bude vybudovaná súbežne s už existujúcou štátnou cestou dĺžky cca. 175 km. Predpokladaná hodnota projektu je cca. 300 mil. RSD bez DPH (cca. 2,5 mil. €). 
Konečný termín na predkladanie ponúk: 30. marec 2020, 09:30. Návrhy je potrebné adresovať na: JP „Putevi Srbije“. Bul. kralja Aleksandra 282, 11000 Belehrad. 
Označenie obálky:
Ponuda za javnu nabavku usluga – Studija opravdanosti sa Idejnim projektom izgrade brze saobračajnice IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), JH br. 83/2019 - NE OTVARATI.


Kontaktná osoba: 

Zoran Kerebić
Tel: +381 11 3040 617
       +381 11 3040 687                                  
E-mail:  javnenabavke@putevi-srbije.rs 
Dodatočné informácie možno získať v pracovných dňoch 10-14h

Verejný podnik „Cesty Srbska”
Bulevar kralja Aleksandra 282, 11000 Belehrad, Srbsko

V prípade záujmu bližšiu dokumentáciu je možné získať aj od Veľvyslanectva SR v Belehrade.