RSS zoznamy

Back

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci PPP

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci PPP

2.8.2019 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. Cieľom výzvy je Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov. Dátum uzatvorenia výzvy je 6. september 2019

Viac informácii: https://www.slovakaid.sk/sk/grantove-vyzvy-2019/ppp-podpora-novych-0