RSS zoznamy

Back

Belize - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Belize - opatrenia proti šíreniu COVID-19

20.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Belize

Podmienky vstupu do krajiny

S Mexikom má krajina spoločné hranice, v zmysle opatrení vládnych úradov krajina uzavrela svoje hranice a umožňuje vstup iba svojim občanom, cudzincom s rezidenčnou kartou a členom akreditovaného diplomatického zboru. Je uzavreté aj medzinárodné letisko v Belize. Vládne úrady povoľujú iba humanitárne repatriačné lety. Opatrenia belizskej vlády k svojmu hraničnému režimu budú platiť minimálne do 1. júla 2020. Vonkajšie hranice preto naďalej zostávajú do tohto dátumu pre cudzincov na vstup do krajiny uzavreté (okrem výnimiek), predpokladané uzavretie hraníc sa môže predĺžiť aj po 1. júli 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vládne inštitúcie aktuálne „zjemenili“ niektoré opatrenia, je možný napr. vnútorný tranzit po krajine, ale pri prekračovaní hranice okresu, resp. provincie treba túto skutočnosť vopred avizovať policajným zložkám.

 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Webové stránky niektorých lokálnych leteckých spoločnosti (najmä z USA) predpokladajú komerčné lety v júli 2020. Možný pozemný tranzit cez Belize do Mexika aktuálne nie je umožnený (minimálne do 1. júla 2020).

 

Opatrenia v krajine

Do odvolania je uzavretá väčšina hotelov, uzavreté sú všetky bary, reštaurácie, športové a občianske centrá. Vládne úrady vydali časový rozpis od – do pre jednotlivé vekové kategórie občanov, v ktorých môžu vykonávať napr. nákupy alebo návštevy verejných inštitúcií.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu.

 

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

 

Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
 

Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.