RSS zoznamy

Back

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. európskych hier 2019

Bezvízový vstup do Bieloruska počas II. európskych hier 2019

1.6.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Bielorusko
 
Počas konania v Bielorusku II Európskych hier — 2019 (ďalej len Hier) platí Dohoda medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia (ďalej len dohoda). 
 
V súlade s uvedenou Dohodou:
 
 
v období od 10 dní pred začiatkom Hier do 10 dní po ich ukončení, t. j. od 10.06.2019 do 10.07.2019, môžu občania 74 štátov (vrátane SR) vstupovať, vystupovať, dočasne sa zdržiavať a cestovať tranzitom cez územie Bieloruskej republiky bez víza na základe: 
 
  • zakúpenej vstupenky na športové podujatie v rámci Hier; 
  • platného cestovného pasu; 
  • cestovného poistenia, platného počas celého pobytu v Bielorusku;
  • finančného zabezpečenia (na každý deň pobytu 50 BYN (cca 20-23 EUR)
 
 
Bezvízový vstup do Bieloruska pre fanúšikov v rámci Hier je povolený po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy;  vstup do Bieloruska z Ruskej federácie je povolený výhradne po cestách medzinárodnej cestnej a železničnej prepravy.
 
 
DÁVAME DO POZORNOSTI -
 
Viac informácií o II Európskych hrách-2019 a vstupe do Bieloruska počas konania Hier nájdete na: https://minsk2019.by/en. Po otvorení stránky a zvolení jazykovej mutácie prejsť na bezvízový vjazd + dokument potvrdzujúci totožnosť (v rámci uvedeného aj colné náležitosti)
 
Pri vjazde do Bieloruska motorovým vozidlom je nevyhnutné vybaviť si tzv. zelenú kartu (poistenie vozidla) platnú na území Bieloruska a predložiť osvedčenie o technickom stave vozidla. V čase od 10. júna 2019 do 10. júla 2019 sa majitelia motorových vozidiel s technicky povolenou váhou nie viac ako 3,5 tony aj s prívesom, oslobodzujú od platenia poplatkov za prejazd po spoplatnených automobilových cestách Bieloruska.
 
 
Vo vzťahu k dobe platnosti cestovného pasu, na základe ktorého sa vstupuje bezvízovo, k potrebe registrácie na príslušných úradoch, vrátane orgánov vnútra, k cestovnému poisteniu a ďalším aspektom tranzitu a dočasného zdržiavania sa fanúšikov v Bielorusku, ktoré nie sú upravené dohodou, uplatňujú sa normy právnych predpisov Bieloruskej republiky.
 
 
V ostatných prípadoch je možné použiť 30-dňový bezvízový vstup do Bieloruska cez hraničný prechod Národné letisko Minsk.
 
 
Pre účastníkov a návštevníkov Hier bude na hraničných priechodoch vyčlenený osobitný prejazdný pruh.
 
 
KOĽKO BRAŤ PEŇAZÍ
 
Výška peňažnej hotovosti alebo cestovných šekov, ktoré môžete mať pri sebe, nie je obmedzená. Ak dovážate viac ako 10 tis. USD v prepočte, jednoducho uveďte celú sumu v colnom prehlásení cestujúceho.
 
 
V prehlásení musíte tiež uviesť, pokiaľ máte, peňažné nástroje (okrem už uvedených cestovných šekov) akými sú:
zmenky, 
bankové šeky,
cenné papiere v dokumentárnej podobe potvrdzujúce záväzok emitenta (dlžníka) zaplatiť uvedenú sumu, kde nie je uvedená osoba, ktorej majú byť tieto peniaze zaplatené.
 
OSOBNÉ VECÍ 
 
osobné veci nie je potrebné deklarovať;
hodnota prevážaného bezcolného tovaru nesmie prekročiť sumu 500 EUR a váhu 25 kg;
pre osobnú potrebu osobám, ktoré vstupujú na územie Bieloruskej republiky častejšie ako raz za tri mesiace, je stanovená norma bezcolného dovozu tovaru do sumy 300,-EUR a váhy 20 kg; 
 
CIGARETY A ALKOHOL
 
na jednu osobu od 18 rokov je možné doviesť bez colného deklarovania do 3 litrov alkoholu a piva. S colným deklarovaním a uhradením colného poplatku do 5 litrov alkoholu;
bez colného deklarovania je možné doviesť 200 ks cigariet alebo 50 cigár alebo 250 g tabaku;
 
 
Príloha 1 k Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia
 
ZOZNAM trás medzinárodnej cestnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť
 
Bieloruská republika Úsek cesty Ruská federácia
Vitebská oblasť Reďki – Krasnaja Gorka (М-1 Minsk – Moskva) Smolenská oblasť
Jezerišče – Neveľ (М-8/Е 95 (hranica Ruskej federácie (Jezerišče) – Vitebsk – Gomeľ – hranica Ukrajiny (Novaja Huta) / Р-23 Kijev – Petrohrad) Pskovská oblasť
Gomeľská oblasť Selišče – Novozybkov (М-10 (hranica Ruskej federácie (Selišče) – Gomeľ – Kobrin) / А-240 Gomeľ – Briansk) Brianska oblasť
 
Príloha 2  k Dohode medzi vládou Bieloruskej republiky a vládou Ruskej federácie o niektorých otázkach spojených so vstupom cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na medzinárodné športové podujatia
 
ZOZNAM trás medzinárodnej železničnej prepravy, ktorými môžu cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti vstupovať na územie každého zo štátov zmluvných strán, resp. toto územie opustiť
 
Bieloruská republika Úsek železnice Ruská federácia
Vitebská oblasť Jezerišče – Neveľ (Vitebsk – Pskov) Smolenská oblasť
Osinovka – Krasnoje (Minsk – Smolensk) Pskovská oblasť
Gomeľská oblasť Zakopytie – Zlynka (Gomeľ – Briansk) Brianska oblasť