RSS zoznamy

Back

Cestovné odporúčanie - Čína

Cestovné odporúčanie - Čína

5.2.2020 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Čína
Stupeň odporúčania: 2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia koronavírusu 2019-nCoV odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Číny.

 

Nový druh ochorenia je prenosný z človeka na človeka a pribúdajúce smrteľné prípady v Čínskej ľudovej republike potvrdzujú jeho epidemiologické znaky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky apeluje na občanov Slovenskej republiky, aby počas pobytu v Čínskej ľudovej republike dbali na osobnú hygienu vrátane umývania rúk ako aj na hygienu potravín, vystríhali sa kontaktu so živými zvieratami a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

 

Podrobné a aktuálne informácie o šírení nového koronavírusu a postupe pri návrate z postihnutých oblastí môžete nájsť na:

 

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – ÚVZ SR zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnom čísle: 0917 222 682. Verejnosti budú poskytnuté informácie k aktuálnej situácii, rozsahu výskytu nového koronavírusu, či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v postihnutých oblastiach, respektíve sa vrátili z oblastí, kde sa výskyt nového koronavírusu potvrdil,

 

- WHO – Svetová zdravotnícka organizácia: www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus,

 

- ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china.

 

Provincia Hubei (hlavné mesto Wuhan) – odporúčanie necestovať do oblasti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že mesto Wuhan bolo označené za epicentrum nákazy a v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu boli vo viacerých mestách provincie zavedené prísne zdravotnícke kontroly, dopravné a administratívne obmedzenia a karanténa, ktoré znemožňujú bezproblémové opustenie krajiny.

 

Mesto Wenzhou (provincia Zhejiang) – odporúčanie necestovať do oblasti

Od 2. februára 2020 bolo dané do karantény aj prímorské mesto Wenzhou (8,3 mil. obyvateľov) v provincii Zhejiang (900 km od Wuhanu), ktoré je prvým uzavretým mestom mimo provincie Hubei.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu: +8613911792084; Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji: +86 13641903630; Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hongkongu: +85224844568; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu odporúča občanom SR, aby sa v prípade cesty do Číny registrovali v registračnom formulári pred cestou do zahraničia, na web-stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.