RSS zoznamy

Back

Cestovné odporúčanie - Irak

Cestovné odporúčanie - Irak

9.10.2019 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Irak
Stupeň odporúčania: 4. stupeň - odporúčanie opustiť krajinu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) odporúča občanom SR necestovať do Iraku a občanom, ktorí sa na jeho území aktuálne zdržiavajú, odporúča krajinu okamžite opustiť.

 

Toto odporúčanie sa obzvlášť naliehavo týka centrálnych a severozápadných provincií Anbar, Ninive, Salahudin, Diyala, Kirkúk a tiež juhozápadnej časti provincie Erbil. Od 1. októbra 2019 sa, v dôsledku masových protestov a násilných represií bezpečnostných síl proti demonštrujúcim, vrátane streľby s ostrou muníciou, dramaticky zhoršila bezpečnostná situácia aj v Bagdade a južných provinciách krajiny (Karbala, Babil, Wasit, Najaf, Qadisiya, Maysan, Muthana, Dhi Qar a Basra). Osobitne nebezpečná je situácia v centrách a ďalších väčších mestách v tejto časti Iraku.

 

MZVEZ SR odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania aj do relatívne bezpečnejšieho Regiónu Kurdistan v Iraku (provincií Dohuk, Ninive a severu provincie Erbil). V prípade vážneho a neodkladného dôvodu na cestu do Iraku MZVEZ SR odporúča skrátiť dĺžku cesty na nevyhnutné minimum, priebežne sa informovať o vývoji bezpečnostnej situácie v mieste pobytu a zabezpečiť si spoľahlivý a informovaný miestny sprievod. V každom prípade je potrebné vyhýbať sa zhromaždeniam a demonštráciám a zvýšenú ostražitosť zachovávať aj na ďalších miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú trhy, obchody, reštaurácie, kaviarne a pod.

 

Bezpečnostná situácia na prevažnej väčšine územia Iraku je dlhodobo nestabilná. Teroristická organizácia tzv. Islamský štát (Daeš) opakovane demonštruje schopnosť vykonávať teroristické útoky aj na miestach, ktoré nemá pod stálou kontrolou, čo osobitne platí pre oblasť vyššie spomínaných centrálnych a severozápadných provincií. Na celom území krajiny tiež treba počítať s vysokým rizikom násilnej kriminálnej činnosti vrátane únosov osôb za účelom výkupného. Diaľková doprava pozemnými komunikáciami, s výnimkou limitovaných oblastí Regiónu Kurdistan, je spojená s vážnym rizikom ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti. Letecká preprava je vo všeobecnosti bezpečnejšia, niektorí miestni prepravcovia však nespĺňajú medzinárodné/európske štandardy. Aj lety medzinárodných prepravcov môžu byť z bezpečnostných dôvodov kedykoľvek prerušené. Možnosť poskytnutia konzulárnej asistencie slovenským občanom v Iraku je v súčasných bezpečnostných a logistických podmienkach minimálna.

 

Limitovanú konzulárnu asistenciu poskytuje, v rámci existujúcich možností, zastupiteľský úrad SR v Bejrúte. Honorárny konzulát SR v Erbile momentálne nie je v prevádzke. Adresa zastupiteľského úradu SR v Bejrúte: Weavers Center, 12th floor Clemenceau Street Beirut Lebanon

 

Tel.: 00961 (0)1 376 422 Fax.: 00961 (0)1 376 423

 

Úradné hodiny: Po – Pi, 09:00 – 16:00 miestneho času

 

Núdzová telefónna linka (iba mimo úradných hodín) 00961 81 313 423 Email: emb.beirut@mzv.sk Web stránka: www.mzv.sk/bejrut

 

V prípade nevyhnutnej cesty do Iraku MZVEZ SR odporúča slovenským občanom, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie