RSS zoznamy

Back

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc a tranzitu

Maďarsko - podmienky prechodu hraníc a tranzitu

5.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Maďarsko

Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so Slovenskou republikou.

 

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.

 

 

 

 

 

 

Z Maďarska do Slovenskej republiky je umožnená osobná doprava cez tieto hraničné priechody:

 

Medveďov - Vámosszabadi

Štúrovo - Esztergom

Šahy - Parassapuszta

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely

Milhost -Tornyosnémeti

Komárno - Komárom

Lenártovce - Banreve

Kráľ - Banreve

Čuňovo - Rajka

Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu

Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat

 

Zo Slovenska do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine.

 

Výnimky tvoria hraničné priechody pre malý pohraničný styk, umožňujúce obojstranný pohyb osôb.

 

Z dôvodu rýchlo meniacej sa situácie, odporúčame pravidelne sledovať FB profil Polície Slovenskej republiky.

 

Upozornenie

V platnosti je pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 4. apríla 2020  (pdf; 123.14 KB), ktoré nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 6. apríla od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Za týmto účelom sú od 6. apríla 2020 určené hraničné priechody Slovenskej republiky pre možné návraty občanov Slovenskej republiky z Maďarska nasledovne:

 

Čunovo – Rajka (diaľnica)

Šahy – Parassapusta

Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)

Komárno – Komárom

 

Železničná / autobusová preprava:

 

Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so Slovenskej republiky.

 

 

Letecká preprava:

Letecká preprava v krajine je obmedzená na minimum.

 

Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.

 

Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu.

 

Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku.

 

Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.

 

Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na medzinárodnom letisku F. Liszta v Budapešti.

 

 

Repatriácia z medzinárodného letiska v Budapešti

Občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zahraničí informujeme, že v zmysle predchádzajúcich nariadení od polnoci 2. apríla 2020 neprijímame žiadosti o registrácie občanov Slovenskej republiky o repatriáciu tzn. nerealizujme žiadne individuálne ani skupinové repatriácie občanov Slovenskej republiky.

 

Výnimkou sú repatriačné lety krajín Európskej únie (EÚ), vrátane Maďarska, ktoré by priviezli občanov Slovenskej republiky do Budapešti.

 

 

Repatriácia cestnou osobnou dopravou:

Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hraníc so Srbskom a Rumunskom.

 

Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície.

 

Žiadosť o tranzit cez Maďarsko predkladajú občania Slovenskej republiky vecne príslušnému Zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej cestujú.

 

 

Repatriácie do krajín obvyklého pôvodu:

Nie je možné zabezpečiť žiadne výnimky na povolenie pre občanov Slovenskej republiky na ich opätovný vstup na územie Maďarska v kontexte ich záujmu vrátiť sa späť do krajín ich obvyklého pobytu  (letecky, cestným tranzitom) –

V platnosti je Nariadenie hlavného hygienika  z 26. marca 2020 o zákaze vstupu cudzích štátnych príslušníkov do krajiny.

 

 

Opatrenia pre nákladnú dopravu

Pre nákladnú dopravu zo/do Slovenskej republiky je umožnený prechod cez hraničné priechody:  

 

M15 Čuňovo - Rajka 

Milhost - Tornyosnémeti 

Šahy - Parassapuszta

 

Bilaterálna nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:

 

Medveďov - Vámosszabadi

Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely

Kráľ - Banreve

 

Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

 

Povinné lekárske prehliadky:

 

Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty.

 

V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny.

 

Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín.

 

V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase.

 

 

Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice.

 

Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup.

 

Platí obmedzenie kamiónov do 3,5MT.

 

Dopravné obmedzenia:

 

Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.

 

Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa pdf mapky  (pdf; 4.24 MB).

 

Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.

 

 

Voľný cezhraničný pohyb:

Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.

 

Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.

 

Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia.

 

Situácia sa môže operatívne meniť.

 

Odporúčame preto pravidelne sledovať profil Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.

 

 

Nariadenie vlády o obmedzení vychádzania:

Od 28. marca do 11. apríla 2020 je v platnosti nariadenie vlády 71/2020 z 27. marca 2020, ktoré obmedzuje vychádzanie a špecifikuje opustenie bydliska len na základe oprávnených dôvodov ako je výkon práce, sprevádzanie maloletého dieťaťa, využitie zdravotného ošetrenia, individuálna voľnočasová aktivita, nákup tovaru dennej spotreby, nákup na čerpacích staniciach pohonných hmôt, nákup v obchode s tabakovými výrobkami a pod.

 

Oprávneným dôvodom môže byť aj poskytnutie pomoci osobe, ktorá sa o seba nevie postarať, resp. potrebuje pomoc.

 

V potravinách, drogériách, na trhoch alebo v lekárňach sa v čase medzi 9:00 a 12:00h sa okrem tamojších zamestnancov môžu zdržiavať výlučne osoby, ktoré dovŕšili 65. rokov.

 

Nariadenie nariaďuje povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup od iných osôb s výnimkou tých s ktorými žije v domácnosti a pod.