RSS zoznamy

Back

India - inštrukcie pre medzinárodné prílety

India - inštrukcie pre medzinárodné prílety

25.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | India

Pred nástupom na let musia všetci cestujúci súhlasiť, že absolvujú povinnú karanténu hradenú z vlastných prostriedkov, ktorá pozostáva zo 7 dní strávených v zariadení určenom indickou vládou a ďalších 7 dní v domácej karanténe, kde budú sledovať svoje zdravie sami.

 

Iba v nutnom alebo výnimočnom prípade bude umožnené stráviť celých 14 dní v domácej karanténe. Medzi takéto prípady patrí úmrtie v rodine, tehotenstvo, vážna choroba alebo iné závažné osobné príčiny. Využívanie aplikácie Aarogya Setu bude v tomto prípade povinné.

 

Usmernenia ohľadom konkrétnych povinností a zákazov budú poskytované cestujúcim prepravnou spoločnosťou pri odovzdaní letenky.

 

Všetkým pasažierom sa odporúča mať nainštalovanú aplikáciu Aaragoya Setu na mobilných telefónoch.

 

Nástup na palubu lode/lietadla bude umožnené iba cestujúcim bez príznakov a to až po kontrole teploty.

 

Pre pasažierov prichádzajúcich cez pozemné hraničné priechody platia opatrenia uvedené vyššie a len tým bez príznakov bude umožnené prekročenie indických hraníc.

 

Cestujúci vyplní počas letu, resp. plavby, formulár vlastného vyhlásenia, pričom jeho kópia bude po príchode odovzdaná na hraničnom prechode letiska/prístavu zamestnancovi zdravotníctva a imigrácie. Formulár je možné vyplniť taktiež prostredníctvom aplikácie Aarogya Setu.   

 

Letiská a lietadlá budú dbať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení, akými sú napr. dôkladné čistenie priestorov dezinfekčnými prostriedkami.

 

Počas nastupovania na let budú realizované opatrenia na dodržanie spoločenského odstupu. 

 

Na letiskách a v prístavoch, ako aj počas letov a plavieb, budú pasažieri informovaní o ochorení COVID-19, ako aj o preventívnych opatreniach voči ochoreniu.

 

Počas letu, resp. plavby, bude povinné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, akými sú nosenie rúšok a dodržiavanie environmentálnej, respiračnej a kontaktnej hygieny, a to zamestnancami prepravnej spoločnosti, ako aj pasažiermi.

 

Po príchode na letisko/prístav/stanicu bude vykonaná kontrola teploty všetkých pasažierov zdravotníckymi zamestnancami.

 

Pasažieri vykazujúci symptómy ochorenia budú bezodkladne izolovaní a odvezení do zdravotníckeho zariadenia, dodržiavajúc príslušné opatrenia.

 

Zvyšní pasažieri budú umiestnení do vhodného vládneho karanténneho zariadenia v jednotlivých zväzových štátoch a teritóriách.

 

Pasažieri musia vo vládnom karanténnom zariadení stráviť minimálne 7 dní a budú testovaní podľa protokolu ICMR

 

V prípade pozitívneho testu budú tieto osoby monitorované na klinike.

 

A. V prípade mierneho priebehu ochorenia bude takejto osobe umožnená domáca izolácia alebo izolácia v Covid Care Centre (dostupné sú ako verejné, tak aj individuálne priestory).

B. V prípade závažného priebehu ochorenia bude takáto osoba umiestnená do špecializovaného COVID zdravotníckeho zariadenia a venovaná jej bude náležitá starostlivosť.

 

V prípade negatívneho testu bude pasažierom umožnení návrat domov, kde strávia minimálne 7 dní v domácej karanténe. Ak sa u nich prejavia dodatočné príznaky majú povinnosť informovať miestneho kontrolóra alebo zväzové/národné call centrum na klapke 1075.

 

Poznámka: Jednotlivé zväzové štáty môžu taktiež aplikovať vlastný protokol pri nariaďovaní karantény a izolácie.