RSS zoznamy

Back

Kostarika - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kostarika - opatrenia proti šíreniu COVID-19

20.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kostarika

Podmienky vstupu do krajiny

V zmysle rozhodnutia štátnych orgánov nie je povolený vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru) do 30. júna 2020.

 

Očakáva sa predĺženie tohto dátumu do 15. júla 2020. Vstup cudzincov- rezidentov na kostarické územie je však umožnený iba tým držiteľom rezidenčných kariet, ktorí vycestovali z Kostariky pred 24. marcom 2020. Každá osoba, ktorá aktuálne vstupuje na územie Kostariky podlieha 14 – dňovej karanténe, okrem stanovených výnimiek (napr. letecký personál) Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Cudzincom, ktorí pricestovali do Kostariky po 17. 12. 2019 na 90-dňový turistický pobyt a nemohli odcestovať v dôsledku vládnych opatrení, sa predlžuje legálny pobyt do 17. júla 2020.

 

Cudzinci s rezidenčnou kartou na pobyt v Kostarike, ktorí vycestovali z krajiny po 24. marca 2020 automaticky strácajú rezidenčný pobyt a výnimku na prípadný návrat do Kostariky počas doby prijatých hraničných opatrení. Takýto cudzinci si po dobu trvania týchto opatrení ani nemôžu podať žiadosť o nový rezidenčný pobyt na kostarickom veľvyslanectve v zahraničí.

 

Európske letecké spoločnosti zároveň (predbežne) avizovali o svojich letových plánov do Kostariky nasledovné:

  • IBERIA – v júli  2020 chce obnoviť niektoré lety Kostarika- Španielsko (resp. Španielsko – Kostarika), v nadväznosti na prípadný dopyt by v auguste zvýšili objem letov.  

 

  • LUFTHANSA – plánuje lety od júla 2020 s medzipristátím v Kostarike (na trase Panama – Nemecko) v nadväznosti na zrušenie reštrikcii. Počet letov/medzipristátí v Kostarike bude spoločnosť prispôsobovať počtu žiadostiam.

 

  • AIR FRANCE – spoločnosť zrušila lety až do marca 2021

 

  • KLM – spoločnosť pozastavila svoje lety do Kostariky do októbra 2020

 

  • BRITISH AIRWAYS – spoločnosť plánuje obnoviť niekoľko letov od polovičky júla 2020

 

  • Platí však, že európske lety budú obnovené až po uvoľnení reštrikcií.
     

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.
 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Kostarické úrady od polovičky júna 2020 povolili niekoľko komerčných letov, zatiaľ však len do USA. V prípade, že má občan EÚ/občan SR vybavené tranzitné víza (ESTA) a nadväzujúci let z USA do Európy, americká letecká spoločnosť povoľuje aj európskych pasažierov. Používanie motorových vozidiel a motocyklov je určené na jednotlivé dni podľa čísla ŠPZ.  Kostarické úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Kostariky .

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež 30. júna2020 , podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V krajine je povinné používanie rúšok na verejnosti.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu.

Test na COVID-19 je možné získať v súkromných laboratórnych centrách a súkromných klinikách, prípadne v nemocniciach: Hospital Mexico, Hospital San Juan a Hospital Nacional de los Niňos.

 

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

 

  • Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

 
 

Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.
 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva