RSS zoznamy

Back

Litva - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Litva - opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

1.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Litva

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige informuje slovenských občanov, že v Litve je do 16. júna 2020 zavedený núdzový stav.
 

Od 1. júna môžu občania a rezidenti EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vstúpiť do Litvy za nasledujúcich podmienok:

  • ak krajina pôvodu má menej ako 15 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny voľne vstúpiť bez nutnosti absolvovať karanténu;
  • ak krajina pôvodu má 15-25 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny vstúpiť, no musia absolvovať povinnú 14 dennú karanténu;
  • ak krajina pôvodu má viac 25 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, do krajiny majú zákaz vstúpiť.

 

Zoznam, resp. rozdelenie krajín do jednotlivých kategórii zverejňuje každý pondelok v litovskom jazyku Ministerstvo zdravotníctva.
 

Od 15. mája je možné po Pobaltí voľne cestovať, ak ste za posledných 14 dní neopustili Pobaltie (Litvu, Lotyšsko, Estónsko), nie ste v samoizolácii po kontakte s pozitívne testovanou osobou na COVID-19 a pri prechode hranice nemáte symptómy infekcie dýchacích ciest. Napriek tomu stále platí, že do Litvy sú, okrem občanov a rezidentov Pobaltia, vpustení iba občania Litvy a cudzinci s platným povolením na pobyt - ak ale prichádzajú z priestoru mimo krajín Pobaltia, musia absolvovať 14-dňovú karanténu. Osoby s platným povolením na pobyt v Poľsku môžu do Litvy vstúpiť pod podmienkou, že do krajiny prichádzajú podnikať, pracovať alebo študovať - na tieto osoby sa nevzťahuje 14-dňová karanténa. Vstup pre akýchkoľvek ďalších/iných občanov povolený nie je.
 

Zároveň sa postupne obnovuje letecká prevádzka. Odporúčame, aby ste pozorne sledovali informácie na stránkach jednotlivých leteckých spoločností a letísk a dodržiavali ich pokyny.
 

Od 15. mája 2020 môže osobná automobilová doprava, za dodržania vyššie uvedených podmienok, do Litvy vstúpiť z Poľska hraničnými priechodmi Kalvarija – Budzisko a Lazdijai - Ogrodniki a z Lotyšska hraničnými prechodmi Saločiai – Grenctale, Butinge-Rucava a Smelyne-Medume, Kalviai-Meitene.
 

Nákladná doprava je bez obmedzení.
 

Na vnútorných hraniciach Litvy budú hraničné kontroly do 31. mája 2020 do 18.00 h. Pri tranzite slovenských občanov do SR je povinné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige emailom na emb.riga@mzv.sk.
 

Od 14. mája 2020 nie je v Litve povinné nosiť rúško, ale odporúča sa, na verejných priestranstvách okrem miest, kde sa zdržuje viac ľudí ako napríklad trhy, zastávky verejnej dopravy, exkurzie a pod.
 

V uzavretých priestoroch ako nákupné centrá je naďalej povinné nosiť rúško.
 

Od 1. júna sa ruší obmedzenie navštevovať verejné priestranstvá v skupinách do 5 ľudí. Športové aktivity ako basketbal, futbal a pod. sú na verejných športoviskách dovolené. Taktiež sa predlžuje otváracia doba reštaurácií, kaviarní a barov do 23:00.
 

Od 1. júna je umožnené usporiadať vonkajšie podujatia s účasťou do 300 ľudí (bez organizátorov a vystupujúcich), avšak musí byť zachovaný minimálne jednometrový rozostup medzi divákmi, ako aj medzi účinkujúcimi. Organizátori vnútorných podujatí musia zachovať 2 metrový rozostup medzi divákmi s maximálnym počtom 100 divákov.
 

Od 16. júna bude možné usporiadať vonkajšie podujatia s účasťou do 500 ľudí a vnútorné podujatia s účasťou do 150 ľudí.

 
Do krajiny je umožnený, po vydaní povolenia zo strany Ministerstva zahraničných vecí, vstup zahraničným novinárom.

 

Od 30. mája 2020 je umožnené usporiadať profesionálne športové podujatia, avšak bez účasti divákov.


 
Aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 v Litve (v anglickom jazyku) možno sledovať na stránke Ministerstva zahraničných vecí Litvy, ako aj na stránke Úradu vlády.
 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rige: +371 25149789 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.
 

Zároveň môžu slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.