RSS zoznamy

Back

Zrušenie vízových nálepiek v Kórejskej republike a Program dobrovoľného odchodu

Zrušenie vízových nálepiek v Kórejskej republike a Program dobrovoľného odchodu

19.2.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kórejská republika

Na základe oficiálnej informácie počnúc 24. februárom 2020 prestáva Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave udeľovať víza formou nálepky do pasu. Víza budú vydávané výlučne v elektronickej podobe, pričom potvrdenie o udelení víza, resp. doklad o jeho existencii (Confirmation of Visa Issuance) si budú môcť žiadatelia vytlačiť z webovej stránky www.visa.go.kr . Podrobný postup nájdete napr. na webovej stránke Veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave. Všetci cudzinci, ktorí prichádzajú do Kórejskej republiky a majú udelené vízum, sú povinní preukázať sa vytlačeným potvrdením a platným cestovným pasom imigračnému úradníkovi.

 

Zároveň pripomíname, že toto opatrenie nemá žiadny vplyv na bezvízový styk medzi Slovenskou a Kórejskou republikou. Týka sa len občanov, ktorí plánujú v Kórejskej republike pobyt nad rámec, alebo mimo podmienok bezvízového styku. Turizmus, návšteva príbuzných, či rodiny, obchodné cesty, atď. sú aj naďalej oslobodené od víz.

 

Kórejská vláda zároveň informuje o Programe dobrovoľného návratu. V prípade, ak sa v krajine zdržiavate nelegálne, máte možnosť požiadať o dobrovoľný návrat. Po splnení taxatívne vymedzených podmienok (viac v prílohe) vám bude vydané potvrdenie o dobrovoľnom návrate. Ak využijete tento program, bude vám odpustená pokuta a taktiež vám nebude udelený zákaz vstupu.

 

Pripomíname, že vecne príslušnými inštitúciami na poskytovanie informácií súvisiacich s režimom vstupu do Kórejskej republiky sú Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave a Kórejská imigračná služba.

 

Zastupiteľský úrad SR v Soule zároveň odporúča všetkým krajanom a cestujúcim využiť možnosť bezplatnej registrácie pre občanov na webovej stránke ministerstva, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.