RSS zoznamy

Back

Zvýšená kriminalita a riziko extrémizmu

Zvýšená kriminalita a riziko extrémizmu

2.8.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Srbsko

Styčný úrad SR v Prištine upozorňuje slovenských občanov na zvýšenú kriminalitu a na riziko extrémizmu v miestach kultúrno-spoločenských aktivít v rôznych mestách Kosova organizovaných v mesiaci august 2019 a vyzýva slovenských občanov k zvýšenej ostražitosti.

 

Pri ceste do Kosova alebo tranzite cez jeho územie sa odporúča kontaktovať Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine (na telefonických číslach +383 38 240 140, resp. v mimopracovnom čase +383 45 301 615) na zistenie aktuálnej situácie v tomto teritóriu.