Slováci naprieč storočím

Back

Literárny večer pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Literárny večer pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky

21.3.2018 | Aktivity veľvyslancov | Slováci naprieč storočím

Veľvyslanectvo SR v Dillí usporiadalo v stredu 21. marca 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa literárny večer, na ktorom uviedlo do života preklad románu Kód 1 do hindského jazyka za účasti autora románu Jozefa Banáša a jeho prekladateľa Dr. Amrita Mehtu. V úvode slávnostného večera veľvyslanec SR Žigmund Bertók pripomenul publiku, aký významný je pre Slovensko rok 2018, v ktorom oslavujeme viacero významných okrúhlych výročí. Ocenil prekladateľské aktivity Dr. Amrita Mehtu, ktorý sa popularizácii slovenskej literatúry v hindčine venuje už niekoľko rokov prekladom slovenskej literatúry venuje už niekoľko rokov a šíri tak kultúrne hodnoty Slovenska. Vydavateľka knižky pani Meehra Johri, ktorá je na čele vydavateľstva so 104-ročnou históriou, ocenila našu kultúru vydávania kníh a vo veľmi emotívnom prejave predpovedala románu Jozefa Banáša v Indii úspech, keďže jeho dej je úzko spojený s históriou a súčasnosťou Indie.


Publikum, v ktorom nechýbali viacerí veľvyslanci a diplomati akreditovaní v Dillí, zástupcovia miestnej intelektuálnej a umeleckej komunity, médiá, študenti a literárni nadšenci, s autorom knižky Jozefom Banášom živo diskutovalo o knižke a o jeho cestách a zážitkoch z Indie. Viac ako hodinová diskusia bola pre takmer 60 hostí, ktorí prijali pozvanie, prikrátka, a tak pokračovala aj neformálnejšie počas slávnostného koktailu na záver podujatia.


Spisovateľ Jozef Banáš okrem slávnostného uvedenia knižky na Veľvyslanectve SR v Dillí absolvoval počas pobytu v Indii tiež viacero besied s vysokoškolskými študentmi v Dillí aj mimo hlavného mesta. 

Slávnostné uvedenie románu Jozefa Banáša Kód 1 v hindskom jazyku – zľava vydavateľka M. Johri, veľvyslanec Ž. Bertók, spisovateľ J. Banáš, prekladateľ A. Mehta a Z. Mezencevová, ktorá literárny večer uvádzala. Slávnostné uvedenie románu Jozefa Banáša Kód 1 v hindskom jazyku – zľava vydavateľka M. Johri, veľvyslanec Ž. Bertók, spisovateľ J. Banáš, prekladateľ A. Mehta a Z. Mezencevová, ktorá literárny večer uvádzala. Spisovateľ J. Banáš dostal množstvo zaujímavých otázok o svojich cestách do Indie, z ktorých vychádzal pri písaní románu Kód 1. Spisovateľ J. Banáš dostal množstvo zaujímavých otázok o svojich cestách do Indie, z ktorých vychádzal pri písaní románu Kód 1. Prekladateľ Dr. A. Mehta prečítal krátku ukážku z prekladu do hindčiny. Prekladateľ Dr. A. Mehta prečítal krátku ukážku z prekladu do hindčiny.
Diskusia bola veľmi živá a autor si pri odpovediach pomáhal fotografiami zo slovenského vydania románu. Diskusia bola veľmi živá a autor si pri odpovediach pomáhal fotografiami zo slovenského vydania románu. Spisovateľ J. Banáš, vydavateľka M. Johri a veľvyslanec SR Ž. Bertók s čerstvými výtlačkami románu v hindčine. Spisovateľ J. Banáš, vydavateľka M. Johri a veľvyslanec SR Ž. Bertók s čerstvými výtlačkami románu v hindčine.