Slováci naprieč storočím

Back

Slovak poster part of „Future Heritage of Today“ project in Riga

Slovenský plagát súčasť projektu „Budúce dedičstvo dneška“ v Rige

27.11.2018 | Slováci naprieč storočím | Lotyšsko

 

Asociácia kultúrnych inštitútov krajín EÚ Eunic v spolupráci s veľvyslanectvami vybraných krajín EÚ v Rige zorganizovala výstavu plagátov na tému „Budúce dedičstvo dneška“, do ktorej sa zapojilo aj Slovensko. Cieľom projektu je reagovať na pripomienkové udalosti storočníc, ktoré pre mnohé zo zapojených krajín znamenajú významný míľnik ich existencie a zároveň má načrtnúť nasledujúcich 100 rokov ich budúcnosti. Slovensko v projekte zastupujú dizajnéri Juraj Blaško a Peter Nosáľ plagátom vytvoreným pri príležitosti výstavy Slovenského centra dizajnu „100 rokov dizajnu“, ktorý redizajnovali v duchu tematiky celého projektu.

 

Výstava bola otvorená vo štvrtok 22. novembra v jednom z najnavštevovanejších obchodných domov v centre Rigy a potrvá do 4. decembra. Zámerom organizátorov je reinštalovať expozíciu v budúcom roku aj v ďalších dvoch krajinách Pobaltia - Estónsku a Litve. Na vernisáž nadväzuje  kolokvium na pôde rižskej Akadémie umení v piatok 23. novembra, kde budú mať dizajnéri príležitosť predstaviť bližšie svoje diela najmä študentom Akadémie ale aj širšej verejnosti.