Slováci naprieč storočím

Back

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“

23.5.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Severné Macedónsko

V priestoroch Národnej a univerzitnej knižnice sv. Klimenta Ochridského v Skopje sa 22. mája 2018, teda v predvečer pravoslávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda (24. mája), uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“. Jej hlavným organizátorom bolo slovenské veľvyslanectvo v Macedónskej republike. Výstava sa koná pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a Európskeho roku kultúrneho dedičstva.  Slávnostne ju otvoril prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia macedónskej  pravoslávnej cirkvi na čele s jej hlavou, vladykom Stefanom, arcibiskupom ochridským a macedónskym, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ako aj veľvyslanci v Macedónskej republike. Hosťami boli aj zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, ktorých viedol podpredseda Milan Laurenčík, predstavitelia obce Terchová, v ktorej sa nachádzajú ikony sv. Cyrila a Metoda, darované miestnemu kostolu mestom Ochrid.    


Demešova kolekcia predstavuje fotografické curriculum vitae slovanských vierozvestcov, ktorých vyhlásil pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 za spolupatrónov Európy. Osobnosti sv. Cyrila a Metoda predstavujú významné historické, náboženské a kultúrne puto medzi Slovenskom a Macedónskom najmä prostredníctvom ich žiakov – sv. Klimenta Ochridského a sv. Nauma, ktorí tu pôsobili. 

V strede prezident Macedónskej republiky a hlava pravoslávnej cirkvi v Macedónsku - arcibiskup ochridský a macedónsky Stefan. V strede prezident Macedónskej republiky a hlava pravoslávnej cirkvi v Macedónsku - arcibiskup ochridský a macedónsky Stefan. Prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov otvára výstavu Pavla Demeša “Po stopách sv. Cyrila a Metoda”. Prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov otvára výstavu Pavla Demeša “Po stopách sv. Cyrila a Metoda”.