Všetky správy

Back

​Európska hospodárska komisia OSN - výzva na súťaž fotografií

​Európska hospodárska komisia OSN - výzva na súťaž fotografií

19.6.2020 | Slovensko a OSN

Európska hospodárska komisia OSN pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vypísala súťaž fotografií s témou „Humans locked down, nature unlocked: a global photo contest on flora and fauna in the time of COVID-19 in support of the restoration of ecosystems“. Fotografie s motívom flóry a fauny zachytené v období pandémie COVID-19 budú posolstvom potreby rýchlej akcie na záchranu prírodných ekosystémov, využívania prírodných zdrojov udržateľným spôsobom na zachovanie kvalitného životného prostredia.

 

Podmienky súťaže

 

Fotografie na zaradenie do súťaže je potrebné poslať na uvedenú adresu do 15. septembra 2020. Víťazných trinásť fotografií bude použitých v kalendári  EHK na rok 2021 a tieto budú na jeseň 2020 aj vystavené verejnosti v Paláci národov v Ženeve.