Všetky správy

Back

Časopis MZVaEZ SR Svet a my 2/2018 je online

Časopis MZVaEZ SR Svet a my 2/2018 je online

14.9.2018 | Aktivity ministerstva
Tento rok si Slovensko pripomína rad dôležitých dejinných udalostí, ktoré majú v našej histórii mimoriadny význam. Navštívime americké mesto Pittsburgh, jeden z míľnikov, kde sa pred sto rokmi písali dejiny našej štátnosti a oživíme si v pamäti 50. výročie československého obrodného procesu, vrátane jeho prezentácie v zahraničí prostredníctvom našich zastupiteľských úradov. Ponúkneme argumenty o výhodách nášho členstva v EÚ, sprostredkujeme zaujímavé fakty o slovenskej účasti v mierových operáciách OSN a priblížime nadchádzajúce, historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade OECD na ministerskej úrovni. Čitatelia sa tiež dozvedia viac o pestrej mozaike bojujúcich strán v Sýrii, o priebehu procesu zmierovania na Kórejskom polostrove a budú môcť nazrieť do histórie obchodných vojen, ktoré aj dnes vyvoláva protekcionizmus v ekonomickom myslení ich aktérov. Obsah spestrí nielen list veľvyslanca o málo známom spôsobe života v Kuvajte, ale aj esej a mikropoviedka z tvorivého pera našich kolegov. Samozrejme, druhé tohtoročné číslo nášho časopisu prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články. Želáme príjemné čítanie!