Všetky správy

Back

State Secretary Korčok discusses priorities for mutual cooperation with the new Ambassador of Croatia

I. Korčok s novým veľvyslancom Chorvátska o prioritách vzájomnej spolupráce

4.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Chorvátsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal dnes (4. októbra) na nástupnej návšteve dezignovaného veľvyslanca Chorvátska v SR Alexandra Heinu. 

 

Partneri zhodnotili vzťahy medzi oboma krajinami ako veľmi priateľské a intenzívne na všetkých úrovniach. S novým veľvyslancom diskutoval I. Korčok o ďalších konkrétnych možnostiach prehĺbenia budúcej spolupráce, ktorá by sa mala sústrediť popri politickej a ekonomickej dimenzii i na európsku agendu. Ako chorvátsky veľvyslanec informoval, jeho krajina sa intenzívne pripravuje na svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade EÚ v prvom polroku 2020. V tejto súvislosti štátny tajomník MZVaEZ SR zopakoval ponuku slovenskej strany podeliť sa o naše skúsenosti. „Rád prijímam pozvanie ministerky zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátska na návštevu vašej krajiny s cieľom zdieľať naše skúsenosti zo slovenského predsedníctva v Rade EÚ,“ uviedol I. Korčok.

 

Nový veľvyslanec Chorvátska v SR odovzdal do rúk štátneho tajomníka MZVaEZ SR kópie poverovacích listín.

Ivan Korčok prijal dezignovaného veľvyslanca Chorvátska v SR Alexandra Heinu. Ivan Korčok prijal dezignovaného veľvyslanca Chorvátska v SR Alexandra Heinu. Ivan Korčok prijal dezignovaného veľvyslanca Chorvátska v SR Alexandra Heinu. Ivan Korčok prijal dezignovaného veľvyslanca Chorvátska v SR Alexandra Heinu.