Všetky správy

Back

Korčok in Oslo on Slovak-Norwegian relations and the EU’s future

I. Korčok v Osle o slovensko-nórskych vzťahoch aj budúcnosti EÚ

9.6.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Nórsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v dňoch 8. a 9. júna 2017 navštívil Nórsko, kde sa stretol s ministrom pre záležitosti EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru Frankom Bakke Jensenom. Partneri počas stretnutia vyzdvihli vynikajúci stav bilaterálnej spolupráce a mimoriadne intenzívne politické kontakty medzi oboma krajinami. Popri vzťahoch EÚ a Nórska diskutovali aj o aktuálnych európskych témach ako brexit či otázka budúcnosti EÚ. „Teší nás úzke partnerstvo EÚ a Nórska. V súčasnom období prináša ovocie najmä pri riešení migračnej krízy, v energetike, boji proti klimatickým zmenám či daňovým podvodom. Myslím si, že vzťahy Únie s Nórskom nikdy neboli lepšie,“ uviedol po rokovaní I. Korčok. Na stretnutí zároveň ocenil dlhodobé finančné príspevky Nórska viacerým členským štátom EÚ prostredníctvom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. „Od nášho vstupu do Únie sme získali už viac ako 150 miliónov eur a v najbližších rokoch budeme môcť využiť ďalších 113 miliónov eur napríklad na obnovu nášho kultúrneho dedičstva, ochranu životného prostredia či investície do inovácií v malých a stredných podnikoch,“ vyzdvihol prínos grantov štátny tajomník.


 
Popri stretnutí s rezortným partnerom navštívil štátny tajomník I. Korčok aj vysokú školu Bjørknes, na ktorej sa každoročne pripravuje skupina nórskych študentov na štúdium medicíny na Slovensku. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v súčasnosti študuje viac ako 500 študentov z Nórska. Na stretnutí s vedením školy I. Korčok zdôraznil význam takejto medzinárodnej spolupráce nielen pre samotné vzdelávanie, ale aj pre budovanie bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. „Slovensko-nórska spolupráca vo vzdelávaní, ktorej dôkazom je 700 nórskych študentov na slovenských univerzitách, je modelom, ktorý môže slúžiť ako vzor,“ skonštatoval I. Korčok.


 
Na záver programu vystúpil I. Korčok na pôde Delegácie EÚ v Nórsku s prejavom o budúcnosti EÚ. V prejave prezentoval pohľad na perspektívy vývoja európskej integrácie v najbližšom období. „Myslím si, že na jeseň môžeme očakávať veľkú aktivitu Nemecka a Francúzska, ktoré by mohli európskemu projektu vdýchnuť novú energiu,“ upozornil štátny tajomník. V prejave potvrdil ambíciu Slovenska podieľať sa v jadre Únie na formovaní zásadných otázok európskej budúcnosti.

S ministrom pre záležitosti EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru Frankom Bakke Jensenom. S ministrom pre záležitosti EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru Frankom Bakke Jensenom.