Všetky správy

Back

State Secretary Korčok in Romania: "Investing in preparations for the presidency pays off; you will be stronger in representing your interests”

I. Korčok v Rumunsku: "Investovať do prípravy predsedníctva sa oplatí, budete silnejší pri presadzovaní vlastných záujmov"

16.6.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

S cieľom podporiť prípravu historicky prvého predsedníctva Rumunska v Rade EÚ navštívil v dňoch 15.-16. júna 2017 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok Rumunsko, ktoré bude Rade EÚ predsedať od 1. januára 2019. 

 

Pracovná návšteva začala prijatím u ministra zahraničných vecí Rumunska Teodora Melescanu. Predmetom rozhovoru boli aktuálne zahranično-politické otázky, európske témy, ale najmä príprava predsedníctva v Rade EÚ. „Slovenskú republiku a Rumunsko spájajú silné historické väzby. Máme veľa zhodných pozícií a spoločných záujmov. Verím, že naše skúseností z prípravy predsedníctva prispejú k úspešnému priebehu predsedníctva Rumunska v Rade EÚ,“ uviedol pri tejto príležitosti štátny tajomník. 

 

Odovzdávanie slovenských skúseností z riadenia Rady Európskej únie pokračovalo pracovnými rokovaniami so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Rumunska B. Manoui, osobitným predstaviteľom pre predsedníctvo Rumunska v Rade EÚ C. Badescu ako aj poradcom prezidenta Rumunska L. Orbanom. Počas stretnutí sa partneri zamerali na všetky oblasti prípravy predsedníctva. „Každý detail je dôležitý, v príprave nesmiete nič podceniť. Z vlastných skúseností vieme, že úspech predsedníctva sa posudzuje nielen podľa počtu konkrétnych legislatívnych výstupov ale aj podľa schopnosti zorganizovať bezchybné podujatia," zdôraznil v rozhovoroch Ivan Korčok. 

 

V piatok 16. júna vystúpil štátny tajomník na týždennom stretnutí Koordinačného výboru pre prípravu predsedníctva Rumunska v Rade EÚ, kde sa zúčastnili štátni tajomníci rezortov. „Predsedníctvo je obrovská zodpovednosť a zároveň jedinečná príležitosť. Predsedníctvo je akousi poslednou kapitolou plnohodnotného členstva v EÚ. Investovať do prípravy sa oplatí, pretože po predsedníctve je krajina silnejšia a schopnejšia zastupovať svoje záujmy,“ uviedol štátny tajomník Ivan Korčok.

S ministrom zahraničných vecí Rumunska Teodorom Melescanuom. S ministrom zahraničných vecí Rumunska Teodorom Melescanuom.