Všetky správy

Back

Parízek Underlines the Importance of the Region for Security and Cooperation at the OSCE Mediterranean Conference in Tirana

L. Parízek na Stredomorskej konferencii OBSE v Tirane podčiarkol význam regiónu pre bezpečnosť a spoluprácu

24.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Albánsko

Výročná konferencia Stredomorskej kontaktnej skupiny (Mediterranean Contact Group, MCG) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa začala dnes (24. októbra 2019) v Tirane. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek.

 

Význam spolupráce účastníckych štátov OBSE so susednými regiónmi sa zvyšuje hlavne v súvislosti s nárastom bezpečnostných hrozieb, ktoré sa neviažu sa na konkrétny štát, ale majú prierezový charakter. Všetko, čo robíme v regióne OBSE, má vplyv na región Stredomoria a vice versa. Partnerstvo MCG a OBSE má veľký potenciál pre ďalší progres,“ hodnotí rastúci význam spolupráce v Stredomorskom regióne L. Parízek.

 

Stredomorská kontaktná skupina je špecializovaný formát spolupráce OBSE so šesticou krajín – Alžírskom, Marokom, Tuniskom, Egyptom, Izraelom a Jordánskom. V tomto roku si formát pripomína 25 rokov a výročná konferencia je vrcholným podujatím predsedníctva. V roku 2019 Stredomorskej kontaktnej skupine predsedá Albánsko, ktoré prevzalo predsedníctvo po Slovensku.

 

Program konferencie je rozdelený na štyri základné časti, pričom v úvode hodnotí 25. výročie práce Stredomorskej kontaktnej skupiny. Účastníci diskutujú v paneli o spoločnom úsilí zameranom na boj s terorizmom, potláčanie násilného extrémizmu a radikalizácie, s dôrazom na podporu angažovania mládeže v procese posilneného dialógu a spolupráce v Stredomorí. Posledný deň konferencie sa sústreďuje na prepojenie medzi dvoma stredomorskými pobrežiami – úloha konektivity, digitalizácie, ekonomického rastu a udržateľného rozvoja pri napredovaní spoločnej bezpečnosti v regióne.

 

Na okraj konferencie L. Parízek absolvoval rokovanie s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm.

 

L. Parízek taktiež navštívil misiu OBSE v Albánsku, kde sa oboznámil s činnosťou misie a s implementáciou projektov.

 

V piatok (25. októbra) sa L. Parízek zúčastní na slávnostnom otvorení školského ihriska postaveného z mikrograntu SlovakAid a prehliadke strediska Laura Vicuna v meste Tale, ktoré prevádzkujú saleziánske sestry Dona Bosca pod vedením slovenskej sestry Magdalény Cerovskej. Albánsko bolo zaradené do strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, ktorá sa implementuje najmä formou transferu skúseností. Slovensko poskytlo Albánsku aj humanitárnu pomoc po silných záplavách v decembri 2017 a v septembri 2019.

Otvorenie konferencie spolu s ministrom zahraničných vecí Albánska Gentom Cakajom Otvorenie konferencie spolu s ministrom zahraničných vecí Albánska Gentom Cakajom Z rokovania s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm Z rokovania s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm Návšteva misie OBSE v Tirane Návšteva misie OBSE v Tirane