Všetky správy

Back

Parízek on Security Sector Reform: “Without sufficient political will, it won´t be possible to guarantee the sustainability of Security Sector Reform"

L. Parízek o reforme bezpečnostného sektora: „Bez dostatočnej politickej vôle nebude možné zaručiť udržateľnosť reformy bezpečnostného sektora“

5.6.2017

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v pondelok (5. júna 2017) uskutočnila medzinárodná konferencia o úlohe reformy bezpečnostného sektora pri udržaní mieru: výzvy a príležitosti. V paneli o prepojení reformy bezpečnostného sektora s udržateľným rozvojovom vystúpili štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek, Stan Nkwain, vyšší administrátor UNDP a  Charlotte Petri-Gornitzka, predsedníčka Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC). 


 
V diskusii upozornil štátny tajomník na potrebu lepšej analýzy a koordinácie aktivít rôznych medzinárodných organizácii, aby sa predišlo duplicite snáh a návrhov na reformu bezpečnostného sektora. „Koordinácia musí byť nielen na úrovni medzinárodných aktérov, ale aj na úrovni lokálnych aktérov,“ podčiarkol L. Parízek.


 
Panelisti tiež prediskutovali spôsoby, akými môže reforma bezpečnostného sektora pomôcť k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Jednoznačnou podmienkou pre úspešnú implementáciu reforiem v danej krajine musí byť osvojenie a privlastnenie plánu bezpečnostných reforiem domácim obyvateľstvom, ako aj národnými a lokálnymi autoritami. „Bez dostatočnej politickej vôle nebude možné zaručiť udržateľnosť reformy bezpečnostného sektora, aj napriek veľmi silnej medzinárodnej angažovanosti,“ zdôraznil štátny tajomník Parízek.

L. Parízek o reforme bezpečnostného sektora. L. Parízek o reforme bezpečnostného sektora.