Všetky správy

Back

L. Parízek prijal od arménskeho veľvyslanca kópie poverovacích listín

L. Parízek prijal od arménskeho veľvyslanca kópie poverovacích listín

2.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Lukáš Parízek prijal 2. októbra 2019 dezignovaného veľvyslanca Arménska v SR so sídlom vo Viedni Armena Papikyana, pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

 
Strany využili túto príležitosť na ocenenie otvorených slovensko-arménskych vzťahov a potvrdili záujem na ich ďalšom rozvoji. Medzi Slovenskom a Arménskom jestvuje predovšetkým intenzívny politický dialóg na najvyššej úrovni. Týka sa to aj kontaktov na parlamentnej úrovni, vrátane častých stretnutí predsedov oboch zákonodarných zborov. L. Parízek pripomenul, že obe krajiny spájajú najmä spoločné kresťanské hodnoty a tradície. „Verím, že Vaším nástupom do funkcie veľvyslanca v Slovenskej republike sa nám podarí premietnuť naše tradične priateľské vzťahy do konkrétnych výsledkov v obchodno-ekonomickej oblasti a v turizme,“ dodal štátny tajomník.

 
Partneri sa počas rokovania dotkli aj aktuálneho zahraničnopolitického diania v globálnom a regionálnom kontexte. L. Parízek ubezpečil arménskeho veľvyslanca o tom, že Slovensko bude aj naďalej vystupovať za mierové riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu.

Rokovanie štátneho tajomníka Lukáša Parízka s veľvyslancom v SR Armenom Papikyanom Rokovanie štátneho tajomníka Lukáša Parízka s veľvyslancom v SR Armenom Papikyanom