Všetky správy

Back

State Secretary Parízek receives the Ambassador of Vietnam

L. Parízek prijal veľvyslankyňu Vietnamu

4.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Vietnam

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (4. októbra) mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej republiky v SR Ho Dac Minh Nguyetovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie.

 

Štátny tajomník sa veľvyslankyni poďakoval za jej osobný prínos pri udržiavaní vysokej úrovne bilaterálnych vzťahov s rastúcou intenzitou vzájomných návštev, vrátane septembrovej návštevy podpredsedu vlády VSR Vuong Dinh Hue v SR. Obojstranne živá komunikácia sa premieta do prehlbujúcich sa politických, obchodno-ekonomických a kultúrnych vzťahov. Partneri vyjadrili vôľu oboch krajín pokračovať v rozvoji vzťahov s osobitným dôrazom na hospodársko-obchodnú spoluprácu. 

 

Predstavitelia zdôraznili taktiež ochotu a pripravenosť rozvíjať spoluprácu aj v multilaterálnej oblasti.

Lukáš Parízek prijal veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej republiky v SR Ho Dac Minh Nguyetovú. Lukáš Parízek prijal veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej republiky v SR Ho Dac Minh Nguyetovú.