Všetky správy

Back

Parízek with his Georgian counterpart on the side lines of the OSCE Ministerial Council

L. Parízek s gruzínskym rezortným partnerom na okraji Ministerskej rady OBSE

8.12.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek uskutočnil dnes (8. decembra 2017) bilaterálne rokovanie s Davidom Zalkalianim, štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Gruzínska. Partneri sa počas stretnutia venovali nielen úrovni bilaterálnych vzťahov, ale aj teritoriálnym konfliktom v regióne OBSE vrátane Gruzínska. 


Spoločne sa zhodli na vynikajúcej úrovni vzájomných vzťahov, ktoré potvrdzuje aj frekvencia bilaterálnych návštev. Gruzínsko je jednou z prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci, čo bolo zo strany partnera vysoko ocenené. Štátni tajomníci sa zhodli v názore, že priestor na zintenzívnenie spolupráce existuje najmä v oblasti vzájomného obchodu. 


Štátny tajomník L. Parízek informoval o priebehu príprav politických priorít na predsedníctvo SR v OBSE a s partnerom sa zhodol na ďalšej spolupráci v tejto oblasti. Zároveň vyslovil podporu reformným procesom v Gruzínsku, o ktorých konštatoval, že sú príkladom pre ostatné krajiny regiónu. 
 

L. Parízek s gruzínskym rezortným partnerom na okraji Ministerskej rady OBSE. L. Parízek s gruzínskym rezortným partnerom na okraji Ministerskej rady OBSE.