Všetky správy

Back

State Secretary Parízek receives the Ambassador of Palestine: Internal political stability and dialogue are the foundation for relaxing the tensions in the region

L. Parízek s veľvyslancom Palestínskeho štátu: Vnútropolitická stabilita a dialóg sú základom pre zmiernenie napätia v regióne

19.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Palestína

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dnes (19. októbra) prijal veľvyslanca Palestínskeho štátu Attala Qubia.


Štátny tajomník L Parízek vyjadril záujem o rozvoj bilaterálnych vzťahov a zintenzívnenie spolupráce s Palestínou, najmä pokiaľ ide o priame kontakty medzi podnikateľmi v oblasti poľnohospodárstva, cestového ruchu, kultúre či vzdelávaní. Vzájomné úsilie oboch strán má silnú základňu vo forme spoločnej slovensko-palestínskej ministerskej komisie. „V centre nášho záujmu je premietnuť dobré vzťahy v politickej rovine do intenzívnejšej hospodárskej spolupráce a jej konkrétnych výsledkov,“ uviedol L. Parízek.


Partner ocenil slovenský postoj k palestínskej otázke a zdôraznil záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce.
V závere partneri prediskutovali aktuálne otázky týkajúce sa bezpečnosti a vývoja situácie v krízových oblastiach v regióne Blízkeho východu. „Vnútropolitická stabilita a dialóg sú základom pre zmiernenie napätia v regióne,“ dodal L. Parízek.

L. Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR, prijal veľvyslanca Palestínskeho štátu Attala Qubia. L. Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR, prijal veľvyslanca Palestínskeho štátu Attala Qubia.