Všetky správy

Back

Lukáš Parízek Receives Roberto Antonione, Secretary-General of the Central European Initiative

Lukáš Parízek prijal generálneho tajomníka Stredoeurópskej iniciatívy Roberta Antonioneho

22.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Diskusia o budúcom fungovaní Stredoeurópskej iniciatívy, reforme jej riadiacich štruktúr a ďalšej spolupráci v politickej, ekonomickej, i kultúrnej oblasti, boli témami pracovného stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka s novým generálnym tajomníkom Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) Robertom Antonionem, ktoré sa uskutočnilo 22. januára 2019 v Bratislave. Obidvaja predstavitelia si vymenili názory na aktuálny vývoj v regióne krajín SEI a na možnosti väčšieho zapojenia organizácie do prebiehajúcich integračných procesov v kontexte tzv. širšej Európy.


 
Návšteva delegácie Výkonného sekretariátu SEI sa uskutočnila v rámci úvodného turné Roberta Antonioneho po členských krajinách SEI. Po Prahe a Bratislave bude jeho ďalšou zastávkou Budapešť. Stredoeurópska iniciatíva je regionálne združenie pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu, ktorej cieľom je podporovať proces transformácie a európskej integrácie.