Všetky správy

Back

Miroslav Lajčák: Resolution of the Crisis in Eastern Ukraine is a priority for OSCE and Slovakia

M. Lajčák: Riešenie krízy na východe Ukrajiny je prioritou pre OBSE aj pre Slovensko

29.11.2019 | Aktivity ministra | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák ukončil návštevou Ukrajiny (28. a 29. novembra 2019) sériu svojich tohtoročných ciest vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Hlavným bodom programu slovenského ministra na Ukrajine bola návšteva opraveného mosta v Stanici Luhanska, kam zavítal spoločne s námestníkom ministra zahraničných vecí Ukrajiny Jegorom Božokom. M. Lajčák mu tlmočil  plnú podporu ukrajinskej nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti v medzinárodne uznaných hraniciach zo strany Slovenska. „Ukrajina je náš najväčší sused a my si úprimne želáme, aby bol vo vašej krajine mier, čo je predpokladom aj pre stabilitu v Európe,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie a úradujúci predseda OBSE, ktorý zároveň ocenil úsilie prezidenta Volodymyra Zelenského zamerané na dosiahnutie mieru v okupovaných regiónoch. M. Lajčák vyjadril nádej, že nadchádzajúci summit Normandskej štvorky v Paríži dá silný impulz implementácii Minských dohôd v celej ich šírke, ako aj diplomatickým rokovaniam  o mierovom riešení konfliktu. Minister zdôraznil, že po piatich rokoch od vzniku konfliktu je potrebné zmobilizovať úsilie pre definitívne zastavenie ostreľovania, nastolenie udržateľného prímeria prostredníctvom odsunu vojsk a ťažkej techniky od kontaktnej línie a zrealizovať ďalšie kroky v zmysle Minských dohôd. V tejto súvislosti ocenil Osobitnú Monitorovaciu Misiu OBSE a nezastupiteľnú úlohu jej monitorov pri podpore implementácie záväzkov OBSE a Minských dohôd v náročných bezpečnostných podmienkach. 

 

M. Lajčák počas návštevy v Stanici Luhanska zdôraznil, že úsilie o posun v riešení konfliktu v tomto regióne a zníženie utrpenia ľudí, ktorých bezprostredne zasiahol, je jednou z priorít slovenského predsedníctva v OBSE. „Toto je moja štvrtá cesta na Ukrajinu v pozícii úradujúceho predsedu OBSE, čo odráža mimoriadnu dôležitosť, ktorú pripisujem kríze na východe Ukrajiny. Hľadanie udržateľného mierového riešenia zostáva naďalej hlavnou prioritou OBSE,“ uviedol M. Lajčák. Minister dodal, že slovenské predsedníctvo v OBSE sa sústredilo aj na humanitárny aspekt konfliktu na Ukrajine a navrhlo hneď na začiatku roka deväť opatrení zameraných na posilnenie dôvery. Medzi nimi bola na prvom mieste práve oprava zničeného prístupu na most v Stanici Luhanska cez rieku Severský Donec. „Slovenské predsedníctvo v OBSE presadzovalo myšlienku opravy mosta na všetkých úrovniach. Bola to tiež téma môjho prvého stretnutia s prezidentom Volodymyrom Zelenským v júni tohto roka. Most sa stal symbolom prejavu dobrej vôle. Vyzývam všetky zúčastnené strany, aby tento dobrý trend udržali a pokračovali v ďalších krokoch – v otváraní nových priechodov cez kontaktnú líniu, vo výmene zajatcov, vo vytváraní ochranných zón v okolí dôležitej civilnej infraštruktúry, v ďalšom odmínovaní a podobne,“ dodal M. Lajčák. Humanitárny rozmer svojej misie podčiarkol aj odovzdaním troch sanitiek miestnym orgánom. „Naša misia v rámci predsedníctva v OBSE sa nesie v duchu solidarity s ľuďmi trpiacimi konfliktmi. Zamerali sme sa preto na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva, ktoré je nútené znášať utrpenie v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Je preto mojou cťou symbolicky odovzdať slovenskú humanitárnu pomoc zástupcom medzinárodnej zdravotníckej pomoci a verím, že to pomôže zlepšiť ťažké životné podmienky ľudí na východe Ukrajiny,“ uviedol slovenský minister, ktorý symbolicky začal sériu návštev v úlohe úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine, kde ju aj symbolicky ukončil.

 

Predsedníctvo v OBSE, ktorého sa SR ujala 1. januára tohto roka, vyvrcholí výročným zasadnutím Ministerskej rady OBSE v Bratislave v dňoch 5. a 6. decembra 2019. Na podujatie pricestujú zástupcovia 57 účastníckych a 11 partnerských štátov OBSE, predstavitelia medzinárodných aj mimovládnych organizácií a stovky delegátov. Pôjde o jedinečnú príležitosť vyhodnotiť naplnenie priorít nášho predsedníctva, ale aj možnosť nastoliť smerovanie organizácie v nadchádzajúcom období.