Všetky správy

Back

Deputy Foreign Affairs Minister of the Czech Republic Chmelař Visits Bratislava

Námestník ministra zahraničných vecí ČR A. Chmelař navštívil Bratislavu

25.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal dnes (25. októbra 2019) na pracovné konzultácie svojho českého partnera, námestníka ministra zahraničných vecí Českej republiky pre riadenie európskej sekcie Aleša Chmelařa.

 

Partneri zhodnotili aktuálny stav bilaterálnych vzťahov a vyjadrili presvedčenie, že nadchádzajúce spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Česka vo Valticiach 11. novembra 2019 prinesie nové impulzy pre rozvoj vzájomnej relácie a spoločných projektov. A. Chmelař informoval o uskutočnených a plánovaných aktivitách českého predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. F. Ružička ocenil doterajší úspešný priebeh predsedníctva V4 a zachovanie kontinuity s programom a výsledkami predchádzajúceho predsedníctva SR. „Som veľmi rád, že zachovávame kontinuitu v mnohých otázkach a iniciatívach a taktiež vítam, že nastal posun v spoločnom projekte V4+Nemecko v Maroku, kde sa rozbiehajú konkrétne aktivity smerujúce k jeho skorej realizácii už v budúcom roku,” uviedol F. Ružička. Ide o príklad projektu zameraného na spoluprácu s tranzitnými krajinami migrácie s cieľom zníženia a lepšej kontroly migračných tokov.

 

Partneri sa venovali aj aktuálnym otázkam európskej agendy, vrátane tvorby novej Európskej komisie, viacročného finančného rámca a klimatických zmien. Predmetom rozhovoru bola aj téma Východného partnerstva, dezinformácií a hybridných hrozieb.

 

Zhodli sa, že výsledky októbrovej Rady pre všeobecné záležitosti Európskej únie a Európskej rady, kde sa nepodarilo prijať rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom, boli sklamaním. ,,Ide o dôveryhodnosť EÚ v regióne. V tejto otázke chceme byť aktívni vo vzťahu k partnerom v regióne západného Balkánu, ako aj v rámci EÚ. Sme pripravení diskutovať s partnermi v EÚ, ktorí majú z ďalšieho procesu obavy. Práve preto podporujeme zámer českého predsedníctva vo V4 pokračovať v organizovaní ministerských stretnutí V4 s krajinami západného Balkánu a Východného partnerstva,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička.

 

Pri otázke brexitu partneri ocenili dosiahnutie konsenzu na novom texte dohody. Vzhľadom na vývoj situácie je predĺženie lehoty v tejto chvíli možno najlepším riešením, najmä v snahe predísť odchodu Veľkej Británie bez dohody.