Všetky správy

Back

National Convention on the EU at Comenius University, Jessenius Faculty of Medicine in Martin: State Secretary Ružička Discusses the EU with International Guests and Students

Národný konvent o EÚ na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine: štátny tajomník MZVEZ SR F. Ružička diskutoval so zahraničnými hosťami a študentmi o EÚ

26.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko diskutuje o EÚ

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sa 26. novembra 2019 uskutočnilo už jedenáste zo série podujatí Národného konventu o Európskej únii v rámci programu strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky #MYSMEEU s účasťou zahraničných hostí, Verenou Seiser, poradkyňou spolkovej kancelárky Rakúska pre európske záležitosti a Vladimirom Drobnjakom, poradcom predsedu vlády Chorvátska pre zahraničnú politiku a európske záležitosti. Spolu s moderátorkou podujatia Zuzanou Gabrižovou diskutovali so študentmi o výzvach súčasnosti a budúcnosti Európskej únie. Podujatie otvorila dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Andrea Čalkovská.

 

Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička vo svojom úvodnom vystúpení uviedol: „Národné konventy o EÚ na slovenských univerzitách sú vhodnou príležitosťou pre diskusiu s mladými ľuďmi a so širokou verejnosťou. Zaujíma nás názor mladých, ako vnímajú Úniu, ako vidia svoje miesto v nej, aké otázky ich trápia. Kde by chceli vidieť EÚ o 5-10 rokov, ako sa Únia chce popasovať s globálnymi otázkami ako je klimatická zmena, či migrácia.” V súvislosti s účasťou zahraničných hostí konštatoval, že „Prítomnosť hostí z iných členských štátov potvrdzuje, že Slovensko je rešpektovaným partnerom v EÚ. Nie je osamotené, má výborný koaličný potenciál a je schopné efektívne presadzovať svoje záujmy v úzkej spolupráci s ďalšími členskými štátmi. Záujem zahraničných partnerov o model konventu s mladými ľuďmi je potvrdením relevantnosti dlhodobej, konzistentnej a zmysluplnej diskusie s verejnosťou, aj v kontexte nárastu dezinformačných kampaní a zavádzajúcich tvrdení.”

 

Poslucháčov zaujímali výhody a benefity, ktoré plynú z členstva v EÚ, úloha a možnosti malých a stredných štátov, migrácia, ako čeliť dezinformáciám a populizmu či následky brexitu z pohľadu štúdia a práce vo Veľkej Británii po jej odchode z EÚ.

 

V nasledujúcom paneli s poslucháčmi fakulty, Pavlom Faťunom a Borisom Ďuranom, diskutovali aj mladí diplomati Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Vanda Šipošová a Patrik Turošík. Diskusii dominovala problematika vnímania Únie očami širokej verejnosti, osobitne mladej generácie.

 

V rámci sprievodného programu už tradične prebiehali aktivity zamerané na podporu kritického myslenia a zvyšovanie povedomia o našom členstve v euroatlantických štruktúrach pre študentov a pedagógov stredných škôl, ktorú pripravila iniciatíva Sebavedomé Slovensko. Súčasťou programu bola aj výstava bábok Memo Gym zobrazujúca dôležité osobnosti slovenskej a európskej histórie.

 

Projekt Národný konvent o EÚ v rámci programu #MYSMEEU má za cieľ podporovať širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie, s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

Konvent zároveň predstavuje aj príležitosť/priestor pre názory verejnosti a mladých ľudí, ktoré štát a inštitúcie EÚ reflektujú pri formulovaní ďalších politík.

 

Fotografie na stiahnutie sú k dispozícii na https://www.flickr.com/photos/mzvsr/albums/72157711949305857