Všetky správy

Back

New Offer of Economic Diplomacy – Priorities of the Foreign Affairs Ministry

Nová ponuka ekonomickej diplomacie - priority rezortu zahraničných vecí

24.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (24. júna 2020) na pozvanie predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Petra Mihóka zúčastnila diskusie s členmi Medzinárodnej obchodnej komory.

 

,,Žiaľ faktom je, že ostatná prognóza Ministerstva financií SR potvrdzuje dramatický pokles slovenského hospodárstva. Dobrou správou však je, že súčasná výzva je pre nás príležitosťou. Plán obnovy ekonomík a budúci viacročný finančný rámec Európskej únie nám vytvorí priestor pre realizáciu zásadných štrukturálnych reforiem, ale aj infraštruktúrnych projektov v oblasti zlepšenia konektivity, zeleného rastu a digitalizácie,“ pripomenula štátna tajomníčka.

 

Na zmenené podmienky aktívne reaguje aj rezort diplomacie. ,,Prichádzame pre Vás s novou ponukou v oblasti ekonomickej diplomacie. Naším cieľom je menej byrokracie, viac efektívnosti, väčšia koncentrácia zdrojov podpory, nové interaktívne platformy komunikácie a spolupráca s aktérmi ekonomickej diplomacie s cieľom hľadania synergií,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

 

„Ekonomická diplomacia je jednou z priorít a integrálnou súčasťou zahraničnej politiky Slovenska. Naša krajina sa potrebuje viac zviditeľniť, potrebujeme zahraničným partnerom prezentovať príbehy našich vlajkových lodí v oblasti inovácií, ale aj tradičnej priemyselnej výroby. Preto Vám budeme pozorne načúvať,“ potvrdila na záver Ingrid Brocková.