Všetky správy

Back

Slovakia provides financial humanitarian assistance to Greece to ameliorate impacts of disastrous fires

Poskytnutie finančnej humanitárnej pomoci SR Grécku na odstránenie dôsledkov ničivých požiarov

7.8.2018 | Oficiálna rozvojová pomoc | Humanitárna pomoc | Grécko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytne finančnú humanitárnu pomoc Grécku na odstránenie dôsledkov devastujúcich lesných požiarov, ktoré vypukli 23. júla a vyžiadali si vysoký počet ľudských životov a spôsobili rozsiahle materiálne škody. Finančný príspevok bude poskytnutý vo výške 25-tisíc eur pre dve miestne samosprávy (celkovo 50-tisíc eur) najviac zasiahnuté požiarom – mestská časť Marathonos a mesto Rafina. Pomoc je určená predovšetkým miestnemu obyvateľstvu a na obnovu požiarmi zničenej infraštruktúry.