Všetky správy

Back

Prezentácia študentských projektov k 100. výročiu vzniku Československa na MZVEZ SR

Prezentácia študentských projektov k 100. výročiu vzniku Československa na MZVEZ SR

19.3.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia

V rámci prebiehajúceho Mesiaca Frankofónie na Slovensku usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19. marca 2019 v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky a Francúzskym inštitútom v Bratislave prezentáciu projektov študentov a žiakov Bilinguálneho francúzskeho gymnázia na Metodovej ul. v Bratislave a Medzinárodnej francúzskej školy v Bratislave.

 

Interaktívne prezentácie žiakov a študentov vo francúzskom jazyku boli tematicky zamerané na koniec Prvej svetovej vojny, generála Miroslava Rastislava Štefánika či úlohu Československých légií v tomto kľúčovom období dejín Slovenska. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku CHristopha Léonziho, osobnej predstaviteľky prezidenta Slovenskej republiky vo Frankofónii, veľvyslankyne M. Krasnohorskej, frankofónnych členov diplomatického zboru a frankofónnych zástupcov štátnej správy na Slovensku.

 

Informácie o všetkých podujatiach Mesiaca Frankofónie na Slovensku sú na nižšie uvedenom linku.

 

https://www.facebook.com/moisdelafrancophonieslovaquie/