Všetky správy

Back

Cabinet Council for Cohesion Policy 2021-2027 Outlines Modern Slovakia

Rada vlády pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 vytvára kontúry moderného Slovenska

3.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek sa vo štvrtok (3. októbra 2019) zúčastnil na 2. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Rada je zriadená vládou SR od marca 2019 a má 34 členov, ktorými sú predstavitelia vlády SR, samospráv a sociálno-ekonomickí partneri. Ako koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti bude Rada dohliadať na implementáciu fondov Európskej únie v novom programovom období 2021 – 2027.

 

Slovensko podporuje ambiciózny a vyvážený rozpočet Európskej únie, ktorý umožňuje udržať silné tradičné politiky a zároveň zabezpečí zdroje na financovanie nových výziev. V rámci rokovaní o budúcom viacročnom rozpočte sa preto usilujeme o to, aby sme pre politiku súdržnosti zachovali čo najviac zdrojov. Zároveň musíme byť pripravení implementovať nové programy na Slovensku čo najskôr. Kľúčom k úspešnému naštartovaniu programov v novom programovom období je včasná dohoda na prioritách k jednotlivým cieľom politiky súdržnosti a zapojenie všetkých relevantných subjektov.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zodpovedá za rokovania o viacročnom finančnom rámci Európskej únie na roky 2021 – 2027 a politika súdržnosti je pri rokovaniach jednou z hlavných priorít SR. Od októbra 2019 sa začínajú formálne rokovania k návrhu priorít politiky súdržnosti pre budúce programové obdobie s Európskou komisiou.