Všetky správy

Back

A farewell reception for the Ambassador of the Republic of India by State Secretary Lukáš Parízek

Rozlúčkové prijatie veľvyslanca Indickej republiky u štátneho tajomníka L. Parízka

26.7.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (26. júla) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR Param Jit Manna pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie.

 

Štátny tajomník sa veľvyslancovi poďakoval za jeho osobný prínos pri udržiavaní dobrej kvality bilaterálnych vzťahov. 

 

Partneri vyjadrili vôľu rozvíjať vzťahy a spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Osobitne prediskutovali možnosti rozvoja hospodársko-obchodnej spolupráce. Štátny tajomník Lukáš Parízek informoval o pláne navštíviť Indiu v septembri pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu v Bangalúre, kde by ho mala sprevádzať skupina podnikateľov.  

 

Predstavitelia zdôraznili taktiež ochotu a pripravenosť rozvíjať spoluprácu aj v rámci medzinárodných organizácií.

Štátny tajomník Lukáš Parízek prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR Param Jit Manna. Štátny tajomník Lukáš Parízek prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR Param Jit Manna.