Všetky správy

Back

State Secretary Brocková Attends the Government Council of the Slovak Republic for Non-Governmental Non-Profit Organizations

Štátna tajomníčka I. Brocková sa zúčastnila Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

22.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada vlády) je stály odborný, poradný, koordinačný a konzultatívny orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorý vznikol v roku 2012. Na dnešnom 22. zasadnutí Rady vlády jej predseda minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec predstavil nových členov.

 

Predmetom rokovania bol prínos mimovládnych neziskových organizácií na zvládnutie krízy v dôsledku pandémie COVID-19, vypracovaný v podobe analýzy a návrhu opatrení. Diskusia sa zamerala aj na rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z pohľadu tém občianskej spoločnosti a otvoreného vládnutia.