Všetky správy

Back

State Secretary Ingrid Brocková Represents Slovakia at a Video Conference of the Visegrad Four Countries and Turkey

Štátna tajomníčka I. Brocková zastupovala Slovensko na videokonferencii krajín Vyšehradskej štvorky a Turecka

19.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4

Pandémia COVID-19 a možnosti spolupráce po pandémii, spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4) a Turecka, vzťahy Európskej únie s Tureckom a otázky migrácie – to boli témy dnešného (19. júna 2020) rokovania ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky s tureckým ministrom Mevlütom Čavušoglu. Slovenskú republiku zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková.

 

Spolu s ministrami zahraničných vecí z Turecka, Českej republiky, Maďarska a Poľska štátna tajomníčka I. Brocková diskutovala o ponaučeniach a odporúčaniach vyplývajúcich zo súčasnej pandémie. „Len solidarita a spolupráca medzi krajinami môže zásadne prispieť k efektívnejšej reakcii na podobné krízové situácie v budúcnosti,“ uviedla v tejto súvislosti štátna tajomníčka. Aktuálnou výzvou pre všetky krajiny je oživenie hospodárstiev a zvládnutie sociálnych a spoločenských dopadov pandémie. Príspevkom k riešeniu týchto otázok by mohlo byť aj prehĺbenie spolupráce krajín V4 a Turecka v oblastiach ako je strategická výroba zdravotných potrieb a zariadení, doprava, energetika, alebo obnovenie cestovného ruchu.

 

Partneri sa zhodli, že vzťahy medzi EÚ a Tureckom sú komplexné a mnohovrstevné, pričom záujmy v oblasti ekonomiky, bezpečnosti, migrácie či boja proti terorizmu sa navzájom prelínajú. „Slovensko je prirodzenou súčasťou Európskej únie – máme však záujem o otvorený dialóg EÚ a spoluprácu s Tureckom, nakoľko ide o nášho dôležitého spojenca v NATO a kandidátsku krajinu EÚ,“ podporila spoluprácu s Tureckom štátna tajomníčka I. Brocková.

 

Záver rokovania patril otázkam migrácie. Krajiny Vyšehradskej štvorky ocenili postoj Turecka, ktoré prichýlilo takmer 4 milióny utečencov, najmä zo Sýrie, pričom EÚ pomáha Turecku znášať aj s tým spojenú finančnú záťaž. Partneri podporili ďalšiu implementáciu dohody medzi EÚ a Tureckom o migrácii z marca 2016, ako aj rokovania medzi EÚ a Tureckom o budúcnosti tejto dohody.

 

Všetci partneri ocenili, že sa napriek existujúcim obmedzeniam podujatie uskutočnilo.