Všetky správy

Back

State Secretaries for European Affairs of Visegrad 4 Countries and France Meet in Prague

Štátni tajomníci pre európske záležitosti krajín V4 a Francúzska rokovali v Prahe

28.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička sa 28. novembra 2019 v Prahe zúčastnil na stretnutí štátnych tajomníkov pre európske záležitosti krajín Vyšehradskej štvorky, na ktorom sa zúčastnila aj ministerka pre európske záležitosti Francúzskej republiky Amélie de Montchalin. 


Partneri Vyšehradskej štvorky rokovali s Francúzskom o aktuálnych témach európskej agendy, predovšetkým v kontexte prípravy na decembrovú Európsku radu. „Francúzsko je náš strategický partner, chceme s ním rozvíjať aktívny dialóg aj v takomto širšom formáte a spoločne hľadať riešenia aktuálnych výziev akými je príprava rozpočtu EÚ, dosiahnutie uhlíkovej neutrality, či rozširovanie,” uviedol štátny tajomník F. Ružička. 


Jednou z kľúčových tém decembrového samitu bude klimatická politika. Slovenská republika už v júni podporila cieľ uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050. Na európskej úrovni pred nami stojí výzva dosiahnuť v decembri jednomyseľnú dohodu lídrov, ktorá by definovala klimatickú budúcnosť EÚ. Podľa štátneho tajomníka MZVEZ SR F. Ružičku „je dôležité, aby táto dohoda zohľadňovala vplyv napĺňania klimatických cieľov na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, rešpektovala všeobecnú zásadu technologickej neutrality a aby postupovala spravodlivo a sociálne udržateľným spôsobom.“ Partneri V4 a Francúzska sa zhodli na potrebe otvoreného a úprimného dialógu v záujme budovania silnej a konkurencieschopnej Európy.


V diskusii o viacročnom finančnom rámci sa zhodli na podpore zvýšeného financovania nových výziev súvisiacich s migráciou, zmenou klímy a bezpečnosťou. Rovnako zdôraznili i potrebu dostatočného financovania pre tradičné politiky, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika.


V téme rozširovania partneri V4 potvrdili svoje presvedčenie, že politika rozširovania je najúčinnejším nástrojom podpory stability, bezpečnosti, demokracie a prosperity pre región západného Balkánu a vyjadrili podporu otvoreniu prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.