Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Opens the 10th Slovak-Czech Discussion Forum

Štátny tajomník F. Ružička otvoril 10. ročník Slovensko-českého diskusného fóra

25.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Česko

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 24. októbra 2019 konalo jubilejné 10. zasadnutie Slovensko-českého diskusného fóra, ktoré otvoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička spolu so svojím českým partnerom Alešom Chmelařom. 

 

František Ružička vo svojom úvodnom vystúpení vyzdvihol „výbornú spoluprácu oboch krajín, ktoré sa ako v EÚ, tak aj vo V4, snažia byť zdravo ambiciózne, flexibilné, pragmatické a prichádzať s konštruktívnymi riešeniami s pridanou hodnotou. Diskusné fórum sa stalo prostriedkom pre bezprostrednú komunikáciu, očakávame od neho generovanie konkrétnych návrhov a námetov, ako prispieť k riešeniu otázok, ktorým dnes čelí Európska únia.“

 

Slovensko-české diskusné fórum je platformou, ktorá bola vytvorená pre spoločnú neformálnu diskusiu o aktuálnych zahraničnopolitických témach týkajúcich záujmov SR a ČR. Tohtoročná diskusia bola venovaná vývoju v strednej Európe a reflexii zahraničnopolitických prienikov záujmov Slovenska a Českej republiky 30 rokov po Nežnej revolúcii. 

 

Podujatie už tradične pripravilo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci s českým Ústavom medzinárodných vzťahov (ÚMV). Na organizáciu podujatia bola na základe úspešného projektu SFPA poskytnutá dotácia z grantového systému MZVEZ SR.

Zasadnutie Slovensko-českého diskusného fóra za účasti štátneho tajomníka F. Ružičku a českého partnera A. Chmelařa. Zasadnutie Slovensko-českého diskusného fóra za účasti štátneho tajomníka F. Ružičku a českého partnera A. Chmelařa. Zasadnutie Slovensko-českého diskusného fóra za účasti štátneho tajomníka F. Ružičku a českého partnera A. Chmelařa. Zasadnutie Slovensko-českého diskusného fóra za účasti štátneho tajomníka F. Ružičku a českého partnera A. Chmelařa.