Všetky správy

Back

State Secretary Ružička Opens Honorary Consulate of the Slovak Republic in Hamburg

Štátny tajomník F. Ružička otvoril honorárny konzulát SR v Hamburgu

3.6.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Honorárne konzuláty

Počas prvého dňa (3. júna) svojej pracovnej cesty v Spolkovej republike Nemecko štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička slávnostne otvoril honorárny konzulát SR v Hamburgu. Konzulský patent odovzdal do rúk honorárneho konzula Michaela Steina, v ktorého pôsobnosti bude slobodné hanzové mesto Hamburg ako aj spolkový štát Šlesvicko-Holštajnsko. Ide už o piaty honorárny konzulát SR v Nemecku.

 

Otvorenie sa konalo v historickej budove v sídle hamburgského Überseeclubu za účasti predstaviteľov mesta a jeho konzulárneho zboru. “Som rád, že sa Slovenská republika po päťročnej prestávke vracia do rodiny konzulátov v Hamburgu. Som presvedčený, že v osobe honorárneho konzula Steina budeme mať aktívneho partnera, od ktorého si sľubujeme zintenzívnenie obchodných a kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Hamburgom ako aj štátom Šlesvicko-Holštajnsko,” uviedol počas svojho prejavu F. Ružička. “Nemožno taktiež zabudnúť, že honorárny konzulát je aj miestom prvého kontaktu pre našich občanov, ktorí sa ocitnú  v tomto meste v núdzi,” pripomenul štátny tajomník.

 

Slovenská republika chce nadviazať na silnú obchodnú výmenu našej krajiny s Nemeckom a obnovenie honorárneho konzulátu v Hamburgu je ďalším stimulujúcim momentom v tomto smere. Práve Hamburg ako otvorené prístavné mesto predstavuje obrovský potenciál svojou ekonomickou silou a to nie len v oblasti priemyslu, ale aj ako mesto so značným rozmachom startupov, digitalizácie a podpory smerujúcej do vedy a výskumu.  

 

Slovenská republika budovaním siete konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulárnymi úradníkmi  vo svete posilňuje slovenskú diplomaciu. Tí sú významnou súčasťou propagácie SR vo svojich krajinách z hľadiska podpory a rozvoja vzájomnej hospodárskej spolupráce, podnikania a obchodnej výmeny, prezentácie slovenskej kultúry, práce s krajanskou komunitou ako aj v konzulárnej oblasti spočívajúcej v pomoci občanom.