Všetky správy

Back

State Secretary Ružička with Ambassador of Lithuania Kušlys on the EU agenda

Štátny tajomník F. Ružička s veľvyslancom Litvy D. Kušlysom o agende EÚ

21.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Litva

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal včera (21. januára 2019) dezignovaného veľvyslanca Litovskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Donatasa Kušlysa. Prijatie sa  uskutočnilo v súvislosti s nástupom litovského titulára, ktorý  na MZVEZ SR odovzdal kópie poverovacích listín.  

 

Predmetom rozhovoru partnerov bol rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj spolupráce SR a Litvy na medzinárodných fórach, osobitne na pôde EÚ. Štátny tajomník rezortu diplomacie ocenil, že v otázkach, ako je brexit, viacročný finančný rámec či budúcnosť EÚ majú obe krajiny podobné až identické názory. V tejto súvislosti F. Ružička konštatoval: „Litva je jednou z krajín, ktorá sa dlhodobo aktívne venuje strategickej komunikácii a boju s dezinformáciami a je ochotná podeliť sa s nami o svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Spoločne chceme, aby sme dezinformáciám čelili koordinovane v rámci inštitucionálneho rámca EÚ a túto problematiku aktívne riešili aj s výhľadom na tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu.“

 

Úspešne sa rozvíjajú vzťahy oboch krajín taktiež v rámci Severoatlantickej aliancie, kde je konkrétnym príkladom účasť príslušníkov Ozbrojených síl SR na posilnenej prítomnosti NATO v regióne Pobaltia.  Partneri sa tiež venovali  možnostiam  spolupráce SR a Litvy v rámci aktuálneho slovenského predsedníctva v OBSE, ako aj plánovanému stretnutiu ministrov zahraničných vecí krajín V4 s ich náprotivkami zo severských a baltských štátov. V spolupráci so SR ako predsedníckou krajinou V4 ho pripravuje práve Litva, v ktorej sa začiatkom apríla uskutoční.